Scroll Top
money- inwestycje UE dom

Dofinansowanie do inwestycji z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 wyniosło 257,8 mld zł
Fot. Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Dofinansowanie do inwestycji z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 wyniosło 257,8 mld zł
Fot. Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

MFiPR: 100 tys. inwestycji realizowanych ze wsparciem UE

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest obecnie ponad 100 tys. inwestycji o łącznej wartości ok. 570 mld zł – wynika z opublikowanej przez resort funduszy i polityki regionalnej informacji nt. postępów w realizacji programów na lata 2014-2020.

Obrazuje ona stopień wykorzystania funduszy unijnych z kończącej się perspektywy finansowej na 16 października br.

Dane zostały wygenerowane z systemu teleinformatycznego SL2014. Jest to aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, wspierająca realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Beneficjenci wykorzystują system do składania wniosków o płatność, prowadzenia korespondencji z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywania danych niezbędnych do realizacji projektu.

Jak wynika z SL2014, od uruchomienia programów do 16 października złożono 196 804 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 914,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach wyniosła 569,4 mld zł, tj. 154,5 proc. funduszy na lata 2014-2020.

MFiPR podaje też, że w tym okresie podpisano z beneficjentami 100747 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 570,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 348,4 mld zł, czyli 94,5 proc. całej dostępnej alokacji środków unijnych.

Okres rozliczeniowy Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 kończy się w przyszłym roku. Do tej pory wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 399,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE – 257,8 mld zł, co stanowi 70 proc. alokacji.

Wśród najświeższych, wpisanych do SL2014 we wrześniu inwestycji, można znaleźć dwa przedsięwzięcia z woj. zachodniopomorskiego, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Sławno pozyskała ponad 2 mln zł na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Projekt obejmuje całkowitą termomodernizację, wraz z wymianą źródeł ciepła 26 budynków, częściową termomodernizację 16 budynków oraz przeprowadzenie audytu energetycznego w 63 gospodarstwach domowych. Z kolei Gmina Suchań przeprowadzi całkowitą bądź częściową termomodernizację 15 budynków. Ze środków UE pozyskała na ten cel ponad 600 tys. zł. W obu przypadkach poziom unijnego dofinansowania wynosi 100 proc.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!