Scroll Top
umowa partnerstwa money-gc2188c0a1_1920

Kiedy będą dostępne pieniądze z UE należne Polsce?
Fot. Emilian Robert Vicol z Pixabay

Kiedy będą dostępne pieniądze z UE należne Polsce?
Fot. Emilian Robert Vicol z Pixabay

Polska spełniała i spełnia warunki niezbędne do otrzymania unijnych funduszy

Nieprawdą jest, że państwa członkowskie UE nie muszą stosować przepisów wynikających wprost z obowiązującego prawa – podaje MFiPR w komunikacie.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji medialnych dotyczących blokady środków europejskich MFiPR informuje, że nieprawdą jest, że państwa członkowskie UE nie muszą stosować przepisów wynikających wprost z obowiązującego prawa.

Wszystkie państwa członkowskie UE, bez względu na to, czy cytują zapisy w Umowie Partnerstwa, czy nie, muszą, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021, spełnić cztery podstawowe warunki horyzontalne, są to: zamówienia publiczne; pomoc publiczna; stosowanie Karty Praw Podstawowych; stosowanie Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych.

Polska deklaruje spełnienie wszystkich 20 warunków podstawowych (czterech horyzontalnych i 16 tematycznych) dla perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

– Ma to odzwierciedlenie w przekazanych do KE samoocenach spełnienia poszczególnych warunków. KE potwierdziła dotąd spełnienie 14 z 20 warunków podstawowych. W sprawie pozostałych cały czas trwa dialog techniczny. Jest to normalna procedura, której podlegają wszystkie państwa członkowskie UE – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Polska ma czas na zamknięcie uzgodnień technicznych w sprawie sześciu warunków do momentu wystąpienia z wnioskiem o refundację. – Twierdzenie, że państwa mogą sobie wpisać lub nie punkt o przestrzeganiu Karty Praw Podstawowych do Umowy Partnerstwa, jest dowodem całkowitej ignorancji lub złej woli twórcy takiego przekazu – dodał minister Puda.

W poprzedniej Umowie Partnerstwa na lata 2014 – 2020 państwa członkowskie UE również były zobligowane do spełnienia 36 warunków podstawowych, w tym siedmiu horyzontalnych tj.: obszar niedyskryminacji; obszar równości płci; niepełnosprawności; zamówień publicznych; pomocy państwa; ocen strategicznych oddziaływania na środowisko; system statystycznego i wskaźników rezultatu.

Było to określone w rozporządzeniu PE i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

W Umowie Partnerstwa na lata 2021-2027 obowiązuje 20 warunków, w tym 4 horyzontalne.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!