Scroll Top
KE-Police (1)

Fot. UMWZ

Fot. UMWZ

Rewitalizację terenów nad Łarpią w Policach wsparły eurofundusze

Mieszkańcy Polic mogą już korzystać z terenów rekreacyjnych nad Łarpią. Unijne pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu INTERREG wsparły wartą 6,5 mln zł inwestycję Gminy Police.

Rewitalizacja obszarów nad Łarpią w Policach objęła budowę wzdłuż brzegu rzeki przestrzeni rekreacyjnej z terenem do aktywności ruchowej, spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców. Pojawiły się pomosty spacerowe, taras widokowy, stoły szachowe, strefy dla różnych grup wiekowych i sprawnościowych, ścieżka rowerowa, a także nowe nasadzenia roślin, oświetlenie oraz cztery pomosty wędkarskie na odcinku pomiędzy miejską przystanią żeglarską a ul. Goleniowską. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy zyskali nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń z widokiem na rzekę, stanowiącą prawie 6-kilometrowe boczne ramię Odry – idealne dla turystyki żeglarskiej i kajakowej.

Jak podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz, spływy kajakowe to coraz częściej wybierana forma aktywnej turystyki na Pomorzu Zachodnim. Sprzyja temu rozwój szlaków wodnych oraz powstająca nowoczesna infrastruktura.

– Łarpia to doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji w otoczeniu natury. Dzięki tej inwestycji rzeka dołącza do Odry, Drawy, Iny, Korytnicy, Parsęty czy Regi, chętnie odwiedzanych przez miłośników sportów wodnych – dodaje marszałek.

Burmistrz Polic Władysław Diakun przypomniał podczas uroczystego otwarcia terenów na Łarpią, że jest to kolejny etap realizacji rewitalizacji Starego Miasta oraz zwieńczenie ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewalk. Podkreślił, że tereny te, stanowiące miejsce wypoczynku oraz integracji mieszkańców miasta, będą również atrakcją turystyczną dla osób odwiedzających Police.

Koszt przedsięwzięcia Gmina Police oszacowała na 6,5 mln zł. Urząd Marszałkowski dołożył do inwestycji 2,1 mln zł. To eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budowa nowoczesnej infrastruktury była dofinansowana również środkami UE z programu INTEREG VA w ramach zadania pn. „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko-niemieckiej współpracy”. Prace przy projekcie rozpoczęły się jesienią 2020 roku.

Jak przypomina urząd marszałkowski, nowa przestrzeń rekreacyjna nad Łarpią wpisuje się w unijne założenia związane ze wspieraniem rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W perspektywie 2014-2020 urząd marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji, przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!