Scroll Top
terminarz

Fot. UMWM

Fot. UMWM

Małopolskie: ruszają lipcowe nabory wniosków na unijne dotacje

W lipcu ruszy 10 konkursów na dofinansowanie projektów z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 dla beneficjentów z terenu Małopolski Zachodniej – poinformował samorząd województwa małopolskiego.

W ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w środę 5 lipca ogłoszono nabór na projekty związane z rozwojem niebiesko-zielonej infrastruktury, czyli elementów, które mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych przy zachowaniu korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych (np. parki, ogrody deszczowe, zielone dachy, stojaki na rowery, obiekty małej architektury np. minitężnie). Budżet naboru to 41,1 mln zł.

Drugi ogłoszony 5 lipca nabór dotyczy ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Dotacje przeznaczone będą na projekty, których celem jest ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, w tym ochrona i odtwarzanie naturalnych siedlisk, ochrona rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Budżet naboru to 10,2 mln zł.

UMWP poinformował, że kolejne dwa lipcowe konkursy – także z FST – będą dotyczyły działań związanych z wykorzystaniem OZE i rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie.

– Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią, np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia, pompy ciepła – wyjaśnił samorząd Małopolski.

Urząd marszałkowski poinformował, że pierwszy z tych konkursów będzie dotyczył rozwoju wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, np. klastrów energii czy spółdzielni energetycznych. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Budżet naboru to 54,8 mln zł.

Kolejny lipcowy konkurs z FST będzie związany z rozwojem firm wspierających sprawiedliwą transformację. Dotowane będą inwestycje rozwojowe (produkcyjne, logistyczne, B+R, w zakresie ograniczania powstawiania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności firmy lub tworzenia nowych miejsc pracy. Budżet tego naboru to 141,7 mln zł.

Samorząd województwa małopolskiego podał też, że zasili budżet Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy dotacją w wysokości 1,27 mln zł. Ma ona być przeznaczona na realizacje projektów z obszaru aktywizacji zawodowej. Dodał, że na finansowanie usług rozwojowych i kompleksowe programy typu outplacement przeznaczono ponad 117 mln zł. Poza tym blisko 100 mln zł ma trafić do podmiotów ekonomii społecznej, 32,3 mln zł pójdzie na projekty z obszaru przeciwdziałania klęskom żywiołowym.

Pod koniec lipca uruchomiony ma również zostać nabór wniosków na projekty badawczo rozwojowe z wdrożeniem – na przedsiębiorców będzie tu czekało blisko 115 mln zł.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!