Scroll Top
środki unijne strony MFiPR

Ilustracja MFiPR

Ilustracja MFiPR

Uruchomiono strony internetowe programów unijnych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło nowy portal funduszy europejskich oraz strony internetowe wszystkich programów unijnych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie jest dostępny. Ze strony głównej portalu można przejść do stron internetowych poszczególnych programów unijnych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Na każdej ze stron można znaleźć szczegółowe omówienie założeń programu, informacje na temat naborów, zestaw niezbędnych dokumentów oraz informacji prawnych, a także uzupełnianą na bieżąco sekcję aktualnych wiadomości.

Dostępne są strony internetowe następujących programów:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

Programy regionalne

Programy Interreg

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!