Scroll Top
Brzeg-PWiK

Oczyszczalnia dostarczy czystej wody i nawozów
Fot. PWiK w Brzegu

Oczyszczalnia dostarczy czystej wody i nawozów
Fot. PWiK w Brzegu

„Oczyszczalnia Przyszłości” w Brzegu

Oczyszczalnia ma powstać do końca roku, będzie samowystarczalnym pod względem energetycznym zakładem produkcyjnym surowców: czystej wody i nawozów naturalnych.

Będzie to oczyszczalnia przyszłości – zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które wyłoniło właśnie wykonawcę II etapu inwestycji w Brzegu, realizowanego ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Koszty przedsięwzięcia, które ma być sfinalizowane jeszcze w tym roku, to 25 mln zł.

Owa “przyszłość” to nowe spojrzenie na strumień ścieków komunalnych jako na zasoby wody, energii i surowców wtórnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów zakładów oczyszczania ścieków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni. Innowacyjne rozwiązania umożliwią usuwanie mikrozanieczyszczeń obecnych w ściekach oczyszczonych kierowanych do rzek, a także efektywne zagospodarowanie osadów pościekowych.

Wykorzystana zostanie, opracowana przez firmę WTT Innowacje z Opola, “bezodpadowa technologia konwersji ścieków”. Oparta jest na eliminacji mikrozanieczyszczeń (farmaceutyki, metale ciężkie, pestycydy, mikroplastik) przy jednoczesnej separacji produktów nawozowych ze ścieków. Nowoczesna technologia zapewnia ponadto przetwarzanie wszystkich odpadów powstających w oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, skratek, pozostałości z odtłuszczaczy – w procesie zgazowania plazmowego (produkcja syngazu, energii oraz witryfikatu).

Podczas pierwszego etapu rozbudowy, od maja 2021 roku, prowadzono prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania koncepcji oczyszczalni przyszłości. Na podstawie wyników badań, obejmujących m.in. stworzenie funkcjonalnych modeli opracowywanych technologii, wybrano firmę, która będzie prowadziła drugi etap prac przewidujący przeniesienie wyników badań ze skali ułamkowo-technicznej, do demonstratora technologii działającego w pełnej skali.

Oczyszczalnia ma powstać do końca 2023 r. i będzie samowystarczalnym pod względem energetycznym zakładem produkcyjnym surowców: czystej wody (wtórnie wykorzystywanej na cele gospodarcze i komunalne) i nawozów naturalnych.

Jak podaje NCBR, „Oczyszczalnia Przyszłości” to jedno z dziewięciu przedsięwzięć badawczych Centrum wspierających realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a realizowanych w trybie zamówień przedkomercyjnych.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!