Scroll Top
sadzenie drzewa

Fot. EP

Fot. EP

Zazielenienie wszędzie kosztuje…

Około 2 mld zł z programu FEnIKS na projekty związane z zazielenianiem miast.

Jedną z zasad horyzontalnych Krajowej Polityki Miejskiej jest zazielenianie obszarów miejskich. W ten sposób likwidować będziemy negatywne skutki zmian klimatu w miastach – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Zaznaczył, że w programie FEnIKS przewidziano na ten cel około 2 mld zł.

Trwa VII edycja Forum Green Smart City w Krakowie, podczas którego omawiana jest m.in. zielona transformacja na obszarach miejskich i funkcjonalnych oraz wpływ geopolityki na efektywność energetyczną.

Podczas otwarcia konferencji minister Grzegorz Puda mówił, że jedną z zasad horyzontalnych Krajowej Polityki Miejskiej jest zazielenianie obszarów miejskich, co zostało ujęte  w Krajowej Polityce Miejskiej 2030, którą przyjęła Rada Ministrów w czerwcu ubiegłego roku.

Szef resortu zaznaczył, że na realizację zadań z zakresu rozwoju obszarów miejskich będzie można pozyskać środki programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, który przewiduje wsparcie w wysokości około 2 mld zł na projekty związane z zazielenianiem miast i adaptacją do zmian klimatu.

– Wsparcie z programów krajowych i regionalnych na zrównoważony rozwój obszarów miejskich będzie wynosić ponad 10,6 mld złotych. Trzy czwarte z tych środków znajduje się w programach regionalnych – wskazał szef MRiPR.

Jak zaznaczono w komunikacie resortu, MFiPR przygotowało nowy projekt adresowany do miast: „Zielona transformacja miast i ich obszarów funkcjonalnych”. Jest on jednym z projektów strategicznych Krajowej Polityki Miejskiej 2030, który zawiera dwa aspekty mające przyczynić się do zmiany modelu rozwojowego polskich miast. Jest to wprowadzenie ramowych warunków dla inwestycji w zieloną transformację na obszarach miejskich, czyli uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu i planowaniu oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Drugim elementem jest udostępnienie miastom środków na finansowanie kompleksowych inwestycji, w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, efektywniejsze wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.

Środki na zieloną transformacje zostały zabezpieczone w programie FEnIKS, gdzie dofinansowanie będą mogły uzyskać m.in. projekty dotyczące zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi, transformacji energetycznej, budowy zintegrowanych platform cyfrowych do obsługi informacji pasażerskiej i sprzedaży biletowej. Program FEnIKS to także środki na podnoszenie świadomości i postaw ekologicznych oraz wykorzystanie inteligentnych technologii.

Pieniądze unijne na rozwój miast znajdują się również pośrednio w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), gdzie wsparcie będzie kierowane na m.in. „zazielenienie” przedsiębiorstw oraz w programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) gdzie dofinansujemy usługi cyfrowe w e-administracji, e-zdrowiu czy cyberbezpieczeństwie.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!