Scroll Top
rozmowy

Uczestnicy rozmów w MRiRW (fot. MRiRW)

Uczestnicy rozmów w MRiRW (fot. MRiRW)

Seminarium dotyczące Paktu na rzecz obszarów wiejskich

W Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dziś seminarium na temat Paktu na rzecz obszarów wiejskich, który jest  elementem długookresowej wizji europejskich obszarów wiejskich do 2040 roku.

Podczas spotkania omawiane były m.in. praktyczne aspekty mechanizmu weryfikacji wpływu różnych polityk na rozwój obszarów wiejskich (tzw. rural proofing) oraz zaprezentowano efekty dotychczasowych prac nad Paktem.

Minister Czesław Siekierski podkreślił, że bardzo ważne jest, aby projektowanie rozwoju obszarów wiejskich prowadzone było z uwzględnieniem wszystkich funkcji jakie one pełnią oraz ich zróżnicowań terytorialnych.

W trakcie seminarium przedstawicielka Biura Paktu na rzecz obszarów wiejskich (Rural Pact Support Office) Urszula Budzich-Tabor, przedstawiła działania wspierające realizację długookresowej wizji europejskich obszarów wiejskich do 2040 roku. Działania te koordynowane są przez Biuro, które realizuje te zadania na zlecenie Komisji Europejskiej. Jednym z koordynowanych zadań jest  dokument pt. Wcielanie w życie „Paktu na rzecz obszarów wiejskich” w państwach członkowskich (Making the Rural Pact happen in Member States), który zawiera przykłady inspirujących rozwiązań w tym zakresie zarówno w poszczególnych państwach członkowskich UE, jak i w państwach trzecich.

Znaczenie współpracy

Podsekretarz stanu Adam Nowak przedstawił znaczenie dialogu i współpracy lokalnych społeczności, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, rolników i przedsiębiorców zarówno na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym jak i lokalnym.

Wiceminister wskazał jednocześnie Europejski Parlament Wiejski, jako dobry przykład angażowania różnych środowisk do omawiania wyzwań rozwojowym obszarów wiejskich.

Uczestnicy seminarium

W prowadzonym w formule hybrydowej seminarium udział wzięli przedstawiciele MRiRW i innych resortów, jednostek podległych i nadzorowanych przez MRiRW, a także instytutów naukowych.

Dzisiejsze spotkanie było jednym z elementów prac nad przyszłością finansowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich i krajowych po 2027 r.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!