Scroll Top
climate-change-g6f493109b_1280

Pomoc po klęskach w 2022 roku okazała się klęską?
fot. Tumisu z Pixabay

Pomoc po klęskach w 2022 roku okazała się klęską?
fot. Tumisu z Pixabay

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta, Ministerstwo Rolnictwa nie odpowiada

Te trudne pytania dotyczą tzw. pomocy dla rodzin po klęskach żywiołowych w 2022 roku.

Rzecznik pierwsze pytania dotyczące funkcjonowania aplikacji suszowej skierował do MRiRW 8 listopada 2022 r.

Więcej:

Aplikacja suszowa potrzebuje kolejnej szansy?

Wtedy – jak się okazuje, nadaremno – Rzecznik Praw Obywatelskich pytał o funkcjonowanie aplikacji. Teraz dodał pytania dotyczące samego systemu pomocy.

Bo dlaczego pomoc dotyczy tylko rodzin? „Resort rolnictwa stoi na stanowisku, że nie ma ona na celu wyrównania strat poniesionych przez producentów rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Jej celem jest umożliwienie rodzinom, którym w związku z tym zagraża utrata płynności finansowej, przezwyciężenia trudnej sytuacji materialnej oraz wsparcie w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w odpowiednich warunkach.

A utrata płynności finansowej w równym, a często nawet w większym stopniu dotyczy rolników samotnych lub pozostających w związkach nieformalnych. Zasadne byłoby więc czytelne komunikowanie takim osobom z jakich alternatywnych form wsparcia mogą  skorzystać” – podaje RPO.

Kolejny problem to termin składania wniosków, o którym RPO pisze tak: „Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nabór wniosków trwał od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.”  – i nie podaje już nic na temat sposobu wydłużania tego terminu przez MRiRW i dodawania kolejnych wymogów dla ubiegających się o tę pomoc.

W tym stanie rzeczy przestaje dziwić brak odpowiedzi na pytania zadane przez PolskąRolę.pl jeszcze 10 listopada. Pytałam w MRiRW:

<Jaką pomoc “po klęskach” będą otrzymywali rolnicy, którzy nie przedstawią faktur? Jaka jest definicja “klęski”? Ile i komu budżet państwa dopłacił w tym roku do składek z polis ubezpieczeniowych? Ile z nich objęło suszę? Ile budżet dodał (doda) do pomocy po suszy w tym roku? Ilu rolników ubezpieczyło w tym roku uprawy i zwierzęta? Na jaką kwotę zawarto polisy? Czy obecnie trwają prace nad jakimiś zmianami w systemie ubezpieczeniowym?>

Odpowiedzi nie ma, także na pytania dodatkowe, mające ułatwić odpowiedź i ograniczyć podane dane do krótszego niż rok czasu.

ARiMR natomiast nie może się doliczyć wniosków składanych przez rolników o tę pomoc – co utrudnia ocenę skuteczności wsparcia w zaradzeniu kłopotom rolników wynikłym z suszy.

ARiMR podała mi w informacji, że wydanych będzie ok. 216,7 tys. decyzji.

Na swojej stronie internetowej podała natomiast, że „rolnicy złożyli ok. 230,5 tys. wniosków o taką pomoc. Po ich przeanalizowaniu okazało się, że wynikająca z nich kwota wynosi 1 149 450 000 zł”.

W związku z tym 21 grudnia zapytałam: „Czyżby więc 216,7 tys. planowanych i wydanych decyzji oznaczało, że ponad 13 tys. wniosków nie będzie rozpatrzonych? Jaki jest powód tej rozbieżności między wydanymi decyzjami a złożonymi wnioskami? Ile wniosków złożyli rolnicy o pomoc przed wprowadzeniem wymogu sprzedaży za 5 tys.? Ile wniosków pozostało po wprowadzeniu tego wymogu? Ile decyzji wyda agencja? Na jaką kwotę (z podziałem na stawki)?”

Odpowiedzi nie ma.

Więcej o tych i innych rozbieżnościach dotyczących tzw. pomocy dla rodzin rolników:

Pomoc po klęskach „dla rodzin” do końca roku trafi na konta

Posty powiązane

error: Content is protected !!