Scroll Top
krowa w kwiatach

Tylko krowie może się wydawać, że dobrostan zwierząt to prosta sprawa.
Fot. John z Pixabay
This is heading

Tylko krowie może się wydawać, że dobrostan zwierząt to prosta sprawa.
Fot. John z Pixabay

Czy pastwisko to siedziba stada?

Jak się okazuje – często tak. A kiedy?

Zagadnienie to zgłębiła ARiMR, ustosunkowując się do wątpliwości zgłoszonych przez KRIR.

Każdy rów odrębną siedzibą stada?

Wątpliwości KRIR – przedstawione w imieniu rolników – były następujące:

„Rolnicy zgłaszają, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że każda działka ewidencyjna, na której odbywa się wypas zwierząt, powinna podlegać obowiązkowi rejestracji siedziby stada” – zauważył prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i domagał się w ARiMR interpretacji przepisów.

I musiał przeżyć zaskoczenie.

Interpretacja czy przepis?

Jak się okazuje, rzecz uregulowano w przepisach, które zapewne KRIR opiniowała przed przyjęciem.

ARiMR poinformowała w odpowiedzi, że „w art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2023 r. poz. 1815) określono rodzaje siedzib stad, które podlegają obowiązkowi rejestracji. W punkcie 1 ust. 2 art. 15 ww. ustawy wskazany jest między innymi wypas zwierząt. Ponadto w ust. 2 wskazano, że każdej z działalności nadaje się odrębny numer.

Zgodnie z definicją siedziby stada wskazaną w art. 2 pkt. 19 ww. ustawy oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa żywności, każde miejsce, w którym tymczasowo lub stale prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt i, w którym przebywają zwierzęta gospodarskie oznakowane powinno być zarejestrowane jako odrębna siedziba stada, a każde zdarzenie przemieszczenia do i z siedziby stada powinno zostać do Agencji zgłoszone.”

Agencyjne uproszczenie już zostało wprowadzone?

Jak wynika z dalszej części odpowiedzi, agencja zrobiła już co mogła – tj. przyjęła rozwiązanie zmierzające do ograniczenia obciążeń administracyjnych:

„W przypadku, gdy działki, na których prowadzony jest chów, hodowla lub wypas zwierząt stanowią jedną spójną całość lub posiadają punkty styku, wówczas na wskazanym obszarze może zostać zarejestrowana jedna siedziba stada (w jej skład będą wówczas wchodzić wszystkie zadeklarowane działki ewidencyjne i zlokalizowane na nich budynki, w których prowadzony jest chów, hodowla lub wypas zwierząt). Posiadacz zwierząt może również na każdej posiadanej działce zarejestrować odrębną siedzibę stada, co jednak, zgodnie z w/w ustawą, wiąże się z koniecznością dokonywania zgłoszeń przemieszczeń między tymi siedzibami.

W przypadku, gdy posiadane miejsca, w których prowadzony jest chów lub hodowla nie stanowią jednego spójnego obszaru lub nie posiadają punktów styku nie można zarejestrować na wskazanym obszarze jednej siedziby stada.

Zatem, jeśli nie są spełnione warunki, o których mowa powyżej, to posiadacz zwierząt musi, ze względów epizootycznych, zarejestrować odrębne działalności (siedziby stad).

Jeżeli pastwisko jest oddzielone od siedziby stada np. rowem melioracyjnym lub drogą dojazdową do posesji, to możliwość zarejestrowania pastwiska w ramach posiadanej działalności uzależniona jest od pozytywnej opinii PLW, dopuszczającej dopisanie takiego obszaru (pastwiska) do zarejestrowanej działalności. Warunkiem koniecznym jest dołączenie kopii w/w opinii PLW do zgłoszenia.”

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!