Scroll Top
banknot 200 zł Paweł Szymczuk z Pixabay

Państwo udzieliło lub udzieli pomocy rolnikom
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

Państwo udzieliło lub udzieli pomocy rolnikom
Fot. Paweł Szymczuk z Pixabay

Na co przeznaczono 10 mld pomocy krajowej dla rolników?

Niektóre formy pomocy były udzielone wcześniej, wypłata innych trwa, a jeszcze inne czekają na zgodę Komisji Europejskiej.

Pomoc udzielona rolnikom w ostatnim czasie wynosi blisko 10 mld zł, a doliczając wsparcie z roku poprzedniego będzie to blisko 15 mld zł. 15 mld ze środków krajowych i 300 mln zł ze środków unijnych – takie wyliczenie pomocy przedstawił wczoraj w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

– W ramach tych 10 mld z ostatniego roku udzielaliśmy pomocy w wielu formach – mówił. – Chodzi o dwie formy pomocy dla producentów pszenicy, gryki i kukurydzy. Pierwsza pomoc już jest wypłacana, wypłaciliśmy już 515 mln. 50 tys. rolników taką pomoc otrzymało. Drugą pomoc będziemy uruchamiali. Jest to pomoc ustalana na 1 ha powierzchni uprawy pszenicy lub gryki do powierzchni upraw nie większej niż 300 ha w przypadku sprzedaży w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 15 lipca 2023 r. Na tę pomoc zaplanowaliśmy 2 mld zł. Kolejna pomoc to obniżenie kosztów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel przeznaczone jest 560,6 mln zł. I to już się dzieje, tę pomoc będziemy wprowadzać.

Będzie też pomoc w postaci dopłat do nawozów – 4,7 mld zł czeka na zgodę Komisji Europejskiej, podobnie jak środki dla producentów trzody chlewnej, tzw. locha+ i dla podmiotów skupujących mokrą kukurydzę. Na zgodę czekają też dopłaty do transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich.

Wiceminister tak wyliczył inne formy pomocy udzielanej i planowanej:

– Kolejna pomoc to są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych producentom rolnym zagrożonym utratą płynności finansowej w związku z agresją na Ukrainie. Są to tzw. kredyty płynnościowe. Dopłatami do oprocentowania kredytu objęte są kredyty bankowe udzielane producentom rolnym do dnia 31 grudnia tego roku. W zależności od wielkości gospodarstwa taki kredyt będzie wynosił 100 tys. zł dla gospodarstwa poniżej 50 ha, 200 tys. zł – dla gospodarstwa od 50 do 100 ha, 400 tys. – dla gospodarstwa o powierzchni większej niż 100 ha. Następna pomoc to dopłata do transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich. Również czekamy tutaj na zgodę Komisji Europejskiej, aby tę pomoc uruchomić. Środki krajowe na ten cel są zagwarantowane. Kolejna pomoc – dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w plonie głównym, na ten cel przeznaczamy 210 mln zł. Dopłaty do oprocentowania – to następna pomoc – kredytów zaciągniętych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, skupu lub mrożenia owoców miękkich. Jest to tzw. kredyt skupowy, który już niebawem uruchamiamy. Kredyt będzie polegał na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na utrzymanie płynności finansowej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!