Scroll Top
wieś widok z góry

Tereny wiejskie to 92,5% obszaru Polski.
Fot. Kasjan Farbisz z Pixabay

Tereny wiejskie to 92,5% obszaru Polski.
Fot. Kasjan Farbisz z Pixabay

Większa powierzchnia i mniej mieszkańców terenów wiejskich

Tereny wiejskie zajmują łącznie powierzchnię 29 043 621 ha, co stanowi 92,5% obszaru Polski.

Na tereny wiejskie składa się 1 498 gmin wiejskich i 677 obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich.

Przybywa powierzchni terenów wiejskich

Jak podaje GUS, w roku 2023 r., pomimo zmniejszenia powierzchni terenów wiejskich w 12 województwach, będącego głównie wynikiem nadania statusu miasta dla 15 miejscowości, bilans zmian jest dodatni – przyrost powierzchni terenów wiejskich o 20 765 ha. Jest to spowodowane znacznym przyrostem terenów wiejskich w woj. pomorskim (+41 287 ha) w związku ze zmianami w zakresie dostosowania granic jednostek do linii podstawowej morza terytorialnego. Mimo wzrostu powierzchni terenów wiejskich w 2023 r., udział procentowy terenów wiejskich w ogólnej powierzchni kraju zmniejszył się nieznacznie względem roku ubiegłego, co związane jest z ogólnym wzrostem powierzchni kraju oraz powstaniem 15 nowych miast. Największy spadek powierzchni (wyrażony w wartościach bezwzględnych) dla terenów wiejskich wynoszący 4 952 ha wystąpił w woj. mazowieckim.

Spada liczba mieszkańców terenów wiejskich

Na terenach wiejskich odnotowano spadek liczby mieszkańców o 10 444 osoby (99,9 w stosunku do ubiegłego roku). W ujęciu wojewódzkim ubytek nastąpił w 10 województwach, największe spadki odnotowano w woj. świętokrzyskim (-7 399 osób, 98,9), w woj. łódzkim (-5 973 osoby, 99,3) i w woj. lubelskim (-5 420 osób, 99,5).

W pozostałych 6 województwach odnotowano przyrost, z czego najwięcej osób na terenach wiejskich przybyło w województwach: wielkopolskim (+7 750 osób, 100,5) i pomorskim (+6 588 osób, 100,8) – wylicza GUS.

Analogicznie do roku poprzedniego, gęstość zaludnienia terenów wiejskich wynosi 53 osoby na 1 km2.

Jest ona najwyższa w województwach: małopolskim (132 osoby na 1 km2) i śląskim (123 osoby na 1 km2). Najniższa gęstość zaludnienia wynosząca poniżej 30 osób na 1 km2 w 2023 r. wystąpiła w czterech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

Posty powiązane

error: Content is protected !!