Scroll Top
pola uprawne szachownica

Umowa dzierżawy w Babinku przedłużona prawidłowo?
Fot. Pexels z Pixabay

Umowa dzierżawy w Babinku przedłużona prawidłowo?
Fot. Pexels z Pixabay
This is heading

KOWR za PG: Umowa dzierżawy dla PRP Babinek przedłużona prawidłowo

Jak twierdzi KOWR, Prokuratoria Generalna potwierdziła prawidłowość postępowania KOWR, dotyczącego przedłużenia umowy dzierżawy dla PRP Babinek.

KOWR potwierdza przeprowadzenie dwóch kontroli, dotyczących tej umowy dzierżawy. Przypomnijmy, że czwarty miesiąc rolnicy w Szczecinie protestują pod KOWR po przedłużeniu na 20 lat tej dzierżawy.

Więcej: Kontrole najlepszym sposobem na wątpliwe decyzje KOWR?

MRiRW zapowiadało skierowanie problemu do Prokuratorii Generalnej. Jak wyjaśnia jednak KOWR, to ośrodek skierował tę sprawę do PG.

Najpierw Biuro Kontroli KOWR skontrolowało nadzór oddziału KOWR w Szczecinie nad realizacją umowy dzierżawy i nie dopatrzyło się błędów w nadzorze właścicielskim sprawowanym nad umową.

Potem KOWR – gdy okazało się, że „rolnicy kwestionują prawidłowość tej umowy” – zwrócił się do PG z wnioskiem o opinię dotyczącą tej umowy.

Prokuratoria sporządziła opinię co do zgodności z prawem przedłużenia tej umowy i potwierdziła w niej, że aneksem z 27 stycznia 2023 r. umowa została przedłużona zgodnie z prawem, tj. przepisem pozwalającym na niestosowanie przetargu, gdy „dotychczasowy dzierżawca złożył Krajowemu Ośrodkowi oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Krajowym Ośrodkiem, z tym że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy” – informuje KOWR.

Odpowiedź KOWR w załączniku. 

Posty powiązane

error: Content is protected !!