Scroll Top
ciągnik ślad

Nie ma podstawy prawnej do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku.
Fot. Dorothe z Pixabay

Nie ma podstawy prawnej do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku.
Fot. Dorothe z Pixabay

Limit zwrotu akcyzy wykorzystany? Już się nie wróci

Nie ma podstawy prawnej do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku – tłumaczy MRiRW.

KRIR otrzymała z MRiRW wyjaśnienie dotyczące zwrotu akcyzy w II terminie składania wniosków.

Wątpliwości wynikały ze zróżnicowania zwrotu akcyzy w trakcie roku – niektórzy rolnicy już w pierwszym terminie składania wniosków o zwrot wykorzystali przysługujący im limit zwrotu podatku. Podwyższenie zwrotu akcyzy o 0,56 zł ich nie będzie dotyczyło, wyrównania nie przewiduje się – jak wynika z odpowiedzi otrzymanej przez KRIR.

MRiRW tłumaczy to zmianą w podstawie prawnej do udzielenia zwrotu i możliwościami budżetu.

Jak podaje KRIR, ministerstwo poinformowało, „(…) że zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego do wysokości 1,46 zł nastąpiła na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 3 czerwca 2023 r.

Natomiast dodatkowa pomoc dla MŚP w wysokości 0,54 zł do 1 litra ON jest wypłacana na podstawie art. 3 ww. ustawy z uwzględnieniem decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program pomocy SA. 107291(2023/N) – Polska – TCTF: Pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z powyższym nie ma podstawy prawnej do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku.

Podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr ON oraz okres obowiązywania podwyższonej stawki zwrotu i dodatkowej pomocy państwa uwzględniał możliwości budżetu państwa w 2023 r.

Niezależnie od powyższego, na podstawie ww. ustawy z dnia 9 maja 2023 r. od II terminu naboru wniosków o zwrot podatku producenci rolni mogą korzystać z dodatkowego limitu oleju napędowego, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego i dodatkowa pomoc w przypadku posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz lub koni”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!