Scroll Top
rzepak rapeseed-gfeb985e1a_1920

Prawie 100 tys. t biopaliw więcej będzie zużyte w 2023 r.
Fot. zibik z Pixabay

Prawie 100 tys. t biopaliw więcej będzie zużyte w 2023 r.
Fot. zibik z Pixabay

Ustawa o biokomponentach nie jest zagrożeniem dla polskich rolników

Wręcz przeciwnie – gdyby jej nie wprowadzono, producenci paliwa nie byliby zobligowani do zakupu produktów rolnych w kraju.

Po wielu obawach producentów rzepaku zmieniono projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przyjmując do niego poprawki, m.in. dotyczącą zwiększenia narodowego celu wskaźnikowego.

Ile rzepaku w paliwie?

Podczas sejmowej debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Ireneusz Zyska, wiceminister  klimatu i środowiska mówił, że z końcem roku 2022 wygasa wysokość współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82%, który zobowiązuje przetwórców m.in. rzepaku w kontekście produkcji biopaliw do tego, żeby kupować surowce od polskich producentów.

– Jeśli ten współczynnik nie wszedłby od 1 stycznia 2023 r., nie zostałoby przedłużone jego obowiązywanie, producenci, tacy jak chociażby Orlen, producenci paliw, o których państwo tutaj pytali, mieliby wolną rękę w zakresie zakupu tych produktów rolnych na rynkach międzynarodowych – mówił.- Generalnie tam, gdzie taniej, mogliby to kupić na giełdach międzynarodowych. Stąd też konieczność tej ustawy wynika z tego, aby zabezpieczyć interes polskich producentów rolnych, polskich rolników.

Zużycie paliwa rośnie – dodatków też

Wiceminister wyraził przekonanie, że na obniżeniu wskaźnika nie straciliby producenci rzepaku, choć ministerstwo zaaprobuje zgłoszone poprawki – jednak gdyby pozostał poziom 75% narodowego celu wskaźnikowego na rok 2023, jak to zostało przyjęte podczas pierwszego czytania w komisji, to zużycie biopaliw pierwszej generacji byłoby na poziomie z roku 2022.

– Powiem dokładnie: rok 2022 przy poziomie 80% to 1498 tys. t, zaś przy poziomie 75% na rok 2023 byłoby to 1492 tys. t – mówił. Można powiedzieć, że przy niewielkiej różnicy ten poziom jest zachowany. Jest to związane z rozwojem rynku, ze zwiększeniem zapotrzebowania na paliwa, zwiększeniem konsumpcji paliw w Polsce. Mamy też ekspertyzy, mamy wyliczenia, symulacje związane z pozostawieniem poziomu 80% na rok 2023 i ten wzrost nastąpi. Szanowni państwo, Wysoka Izbo, to prawie 100 tys. t. W roku 2022 mamy 1498 tys. t, zaś w roku 2023 1591 tys. t. Interes rolników jak najbardziej zostaje tutaj uwzględniony.

Wiceminister podkreślił, że świat idzie w kierunku wykorzystywania biopaliw, zwiększania udziału alkoholi, estrów etylowych w paliwach:

– Jest to, po pierwsze, przyjazne dla środowiska, a po drugie, jest to efektywne ekonomicznie, jeżeli chodzi o transport. Jest to ekonomicznie korzystne dla grupy, która produkuje te substraty wykorzystywane w produkcji biopaliw. Jest to bardzo ważny obszar dla rolników.

Posty powiązane

error: Content is protected !!