Scroll Top
pig-g1c8e6ac89_1920

Spada hodowla, rośnie import trzody chlewnej
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Spada hodowla, rośnie import trzody chlewnej
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Spada pogłowie świń

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2022 r. liczyło 9624,3 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 6,0%. Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie prosiąt, gdzie wyniosła 11,8% – podaje GUS.

W porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2022 r., pogłowie trzody chlewnej  było nieznacznie wyższe o 13,0 tys. sztuk, tj. o 0,1%, w tym tuczników – o 4,7 proc. – i to jedyna dobra wiadomość.

Hodowla spada

W grudniu 2022 doliczono się (w nawiasie stosunek proc. w stosunku do grudnia 2021):

9624,3 tys. świń (94)

1891,4 tys. prosiąt o wadze do 20 kg (88,2)

2788,4 tys. warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (91,7)

4342,0 tys. trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczniki) (98,9)

602,5 tys. trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (90,6)

w tym lochy razem 592,6 tys. (90,6)

w tym lochy prośne 404,8 tys. (93,3).

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2021 r. o 61,4 tys. sztuk (o 9,4%) do poziomu 592,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 29,1 tys. sztuk (o 6,7%) do 404,8 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 13,7 tys. sztuk (o 2,3%), w tym macior prośnych spadła o 12,9 tys. sztuk, tj. o 3,1% – wyliczył GUS.

Import rośnie

W okresie styczeń – listopad 2022 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 6388,1 tys. sztuk i był o 5,7% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o 4,3%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 35,3 kg wobec 33,2 kg w 2021 r. – podaje GUS.

Ceny skupu rosną

W grudniu 2022 r. w skupie cena żywca wieprzowego 7,87 zł za kg była o 6,0% wyższa niż przed miesiącem, a w skali roku wzrosła o 70,8%.

Ale wzrosła też cena ziemniaków – wyniosła średnio 98,40 zł za dt i była wyższa zarówno w skali miesiąca – o 56,3%, jak również w skali roku – o 179,8%. r.

Cena pszenicy w skupie w grudniu 2022 (146,55 zł za dt), spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,3%), wzrosła natomiast w skali roku (o 11,6%), za żyto płacono 115,48 zł za dt, tj. o 6,8% mniej niż w listopadzie 2022 r., ale o 4,6% więcej niż w grudniu 2021 r.

GUS zauważa też utrzymywanie się stanu zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). W 2022 roku Główny Inspektorat Weterynarii zarejestrował 14 ognisk ASF u świń, choroba ta dotknęła 3064 zwierząt.

Posty powiązane

error: Content is protected !!