Scroll Top
kalafior


Państwo zapłaci za nieodebrane kalafiory i brokuły
Fot. Ilo z Pixabay


Państwo zapłaci za nieodebrane kalafiory i brokuły
Fot. Ilo z Pixabay

Zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie dla producentów kalafiorów i brokułów

16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem  programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc dla producenta rolnego, któremu podmiot odmówił odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych będzie wynosiła 1 250 zł na 1 ha uprawy kalafiorów lub brokułów. Do wyliczenia powierzchni uprawy przyjmuje się iloraz ilości nieodebranych kalafiorów i brokułów oraz średniego plonu, według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2021 r.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na podstawie wniosku tego producenta rolnego złożonego do 30 października 2023 r.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

 

Czytaj też: Pomoc dla sadowników oraz uprawiających kalafiory i brokuły

Posty powiązane

error: Content is protected !!