Scroll Top
wzrost spadek

KOWR zrobi interesy…
Fot. Mediamodifier z Pixabay

KOWR zrobi interesy…
Fot. Mediamodifier z Pixabay

Miliard na interesy KOWR, a nie na Fundusz Rekompensacyjny

Mniej na rekompensaty za mienie pozostawione na wschodzie – ale więcej na udziały w spółkach i dokapitalizowanie spółek, a także nabywanie zadłużonych gospodarstw przez KOWR.

Proponowana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa związana jest z koniecznością zmiany sposobu naliczenia rocznego zobowiązania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2023 r. oraz za 2024 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w celu zapewnienia środków na sfinansowanie zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wpłaty Zasobu na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego będą zmniejszone przez:

1) zmniejszenie z 70% do 5% w 2023 r. oraz z 70% do 25% w 2024 r. iloczynu powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

2) zmniejszenie z 35% do 5% w 2023 r. oraz z 35% do 10% w 2024 r. wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

„Zmniejszenie rocznego zobowiązania KOWR wobec Funduszu Rekompensacyjnego spowoduje zmniejszenie planowanego zobowiązania KOWR za 2023 r. o kwotę 582 390 tys. zł, a za 2024 r. o kwotę 396 520 tys. zł. Natomiast planowane wpłaty KOWR na Fundusz Rekompensacyjny w 2023 r. będą mniejsze o 174 550 tys. zł, w 2024 r. o 526 790 tys. zł i w 2025 r. (wpłata za IV kwartał 2024 r.) o 277 570 tys. zł” – wyliczono. Jak dodano, KOWR w okresie 2006 – lipiec 2023 r. przekazał do Funduszu Rekompensacyjnego łącznie 6 716 811 tys. zł. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lipca 2023 r. ogółem 82 741 rekompensat na kwotę 5 006 303 669,11 zł.

A po co KOWR potrzebuje tych pieniędzy?

Informacja o tym jest ogólna, ale znacząca: „Środki te będą przeznaczone w szczególności na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, dokapitalizowanie spółek nadzorowanych przez KOWR oraz nabywanie nieruchomości rolnych w celu spłaty zobowiązań osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!