Scroll Top
procent kredyt

Kredyty konsolidacyjne i jeszcze bardziej preferencyjne uratują sytuację rolników?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Kredyty konsolidacyjne i jeszcze bardziej preferencyjne uratują sytuację rolników?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

KRIR chce kredytów na 1 proc.

Mają być konsolidacyjne i udzielane na 25 lat.

Z wnioskiem o natychmiastowe uruchomienie takich kredytów pismem z  20 marca 2024 r. prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wystąpił do samego premiera Donalda Tuska.

„W obliczu skutków pandemii COVID-19 oraz agresji rosyjskiej na Ukrainie, rolnicy znajdują się w sytuacji wymagającej natychmiastowego wsparcia finansowego. Jednym z najpilniejszych problemów, z którymi się borykają, jest zadłużenie. Wielu posiada różnorodne kredyty i pożyczki, co prowadzi do skomplikowanej sytuacji finansowej. Poprzez konsolidację istniejących zobowiązań finansowych w jedną spłatę, rolnicy będą mogli skorzystać z korzyści związanych z obniżeniem stóp procentowych oraz uproszczeniem procesu spłaty” – argumentował.

20 marca Sejm przyjął (i skierował do Senatu) projekt ustawy dotyczący uchylenia przepisów, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych i niektóre przepisy o pożyczce.

Więcej:

Osłony i zasłony, uzgodnienia i nieporozumienia…

Osłony i zasłony, uzgodnienia i nieporozumienia…

KRIR kierowała już podobne wystąpienia do rządu, to jest jednak bardziej skoncentrowane na kredytach. Czyżby brak odpowiedzi rządu na poprzednie wystąpienia – i na protesty rolników – zachęcił KRIR właśnie do skupienia się na kredytach?

Więcej o poprzednich wystąpieniach izb:

KRIR zdecydowała się wystąpić do rządu o ponowienie dopłat do zboża

KRIR zdecydowała się wystąpić do rządu o ponowienie dopłat do zboża…

Posty powiązane

error: Content is protected !!