Scroll Top
banknoty

KRIR wystąpiła o wsparcie krajowe rolnictwa. Fot. pasja1000 z Pixabay

KRIR wystąpiła o wsparcie krajowe rolnictwa. Fot. pasja1000 z Pixabay

KRIR zdecydowała się wystąpić do rządu o ponowienie dopłat do zboża…

…a także kukurydzy, mleka, trzody chlewnej, nawozów oraz paliwa.  Potrzebne jest też „pilne zapewnienie finansowanie rolnictwa, z preferencyjnym oprocentowaniem”.

Informuje o tym na swojej stronie internetowej, zamieszczając następujący wpis z podpisem samego prezesa Szmulewicza:

„3 lutego 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Premiera Donalda Tuska wnosząc o natychmiastowe uruchomienie dopłat do zbóż dla rolników, na zasadach oraz stawkach podobnych do pomocy udzielonej rolnikom w roku ubiegłym, w związku z dalszym  brakiem stabilizacji na rynku.

Oprócz dopłat do zbóż, Zarząd KRIR wniósł o udzielenia takiej samej pomocy w formie dopłat do kukurydzy, mleka, trzody chlewnej, nawozów oraz paliwa.

Działania te są niezbędne dla zachowania stabilności sektora rolniczego oraz dla zapewnienia rolnikom odpowiednich warunków do prowadzenia produkcji rolnej.

W opinii Zarządu KRIR należy także pilnie zapewnić finansowanie rolnictwa, z preferencyjnym oprocentowaniem gdyż rolnicy nie otrzymali jeszcze dopłat, a banki nie chcą udzielać im kredytów.

Dlatego Zarząd KRIR wystąpił o jak najszybsze podjęcie działań w celu uruchomienia ww. pomocy z funduszu wojennego.

Wniosek ten został także skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów.

Prezes.”

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!