Scroll Top
rezolucja statystyka

Będą zmiany w statystykach rolniczych
Fot. Photo Mix z Pixabay

Będą zmiany w statystykach rolniczych
Fot. Photo Mix z Pixabay

Unijna statystyka uaktualni i rozszerzy rodzaje danych

Parlament Europejski podczas głosowania 4 października przyjął projekt rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki dotyczącej nakładów i produkcji w rolnictwie oraz uchylającego rozporządzenia i dyrektywę poprzednio regulujące te kwestie.

O tym mówiło się już od roku. Sprawozdanie z wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej zostało sporządzone w 2021 r. i przyjęte w komisji AGRI 12 października 2021 r. Podczas sesji plenarnej 14.10.2021 Parlament Europejski zagłosował za rozpoczęciem negocjacji trójstronnych w sprawie tego wniosku legislacyjnego. Dokument wrócił do Parlamentu 12 lipca 2022 r., gdy komisja AGRI w głosowaniu przyjęła wynik negocjacji trójstronnych.   Wreszcie dokument (w formie rezolucji Parlamentu Europejskiego) trafił na posiedzenie plenarne Parlamentu, by ostatecznie zostać przyjętym przez gremium parlamentarne. Rezolucja ta została przegłosowana 555 głosami „za” przy 42 głosach „przeciw” i 23 głosom „wstrzymującym się”.

Jak informuje w komunikacie po tym posiedzeniu Krzysztof Jurgiel, europoseł i były minister rolnictwa, wniosek Komisji COM(2021) 37 uaktualnia i rozszerza rodzaje danych zbieranych w celach statystycznych, odnoszących się do rolnictwa. Obejmuje produkcję rolną roślinną i zwierzęcą, rolnictwo ekologiczne, ceny produktów rolnych, składniki odżywcze i zużycie środków ochrony roślin, dotyczy nakładów w rolnictwie (cen nasion, środków ochrony roślin, paszy itp.). Projekt zapewnia ciągłość obowiązywania istniejących przepisów, wprowadzając jednocześnie określone zmiany oraz wpisuje się w program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

Przyjęcie tego rozporządzenia wynika z potrzeby sprostania wyzwaniom unijnych polityk i strategii w obszarze rolnictwa, między innymi wspólnej polityki rolnej czy wspólnej polityki rybołówstwa oraz polityki dotyczącej środowiska i dobrostanu zwierząt, a także strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Stanowisko rządu polskiego było przychylne wobec projektu. Jak stwierdzono, statystyki rolnicze są coraz częściej niezbędne do realizacji wielu kluczowych strategii politycznych UE, takich jak Europejski Zielony Ład, strategie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu, polityka handlowa, społeczna, regionalna itp. Obecne prawodawstwo dotyczące tych statystyk nie zaspokaja istniejących potrzeb w zakresie gromadzenia danych, a ponieważ statystyki te opierają się na kilku różnych aktach prawnych i porozumieniach, należy stosowne regulacje zebrać razem i połączyć w jednym akcie prawnym, w celu uproszczenia przepisów oraz poprawy jakości, porównywalności i spójności europejskiej statystyki rolnictwa.

Projektowane rozporządzenie powinno korzystnie wpłynąć na jakość i dostępność danych statystycznych, obejmujących produkcję rolną roślinną i zwierzęcą, rolnictwo ekologiczne, ceny produktów rolnych, składniki odżywcze i zużycie środków ochrony roślin i nakłady w rolnictwie.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!