Scroll Top
klimat pxclimateaction-gd8acd3cb0_1920Zielony Ład to za mało?

W Senacie odbyło się dziś posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci na temat „Dzieci a klimat”, jego uczestnicy domagali się radykalnych działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu.

„W ocenie przedstawicieli rodziców, ekspertów, naukowców zmiany klimatyczne postępują w dramatycznym tempie. Jeśli natychmiast nie podejmiemy radykalnych działań na rzecz ich powstrzymania, naszym dzieciom przyjdzie żyć w jeszcze gorszych warunkach, zagrażających nie tylko ich zdrowiu, ale i życiu. Transformacja energetyczna, odejście od paliw kopalnych, jak najszybsze osiągnięcie zeroemisyjności wymagają od polityków szybkiego podejmowania decyzji, a przede wszystkim odwagi. Wymagają też ekologicznej i klimatycznej edukacji zarówno dzieci i młodzieży, jak i całego społeczeństwa, które często nie ma świadomości katastrofy, u progu której stoimy – tej lokalnej, ponieważ Polska pod względem zanieczyszczenia powietrza znajduje się na europejskim <szarym końcu>, jak i globalnej ze względu na obserwowane zmiany zachodzące w klimacie” – głosi komunikat prasowy wydany po posiedzeniu.

Uczestnicy obrad wskazywali na takie zagrożenia, jak wpływ klimatu na zdrowie dzieci –  na zmiany klimatyczne, ale i negatywne oddziaływanie m.in. smogu, zanieczyszczonej wody czy złego pożywienia.

W senackiej relacji znalazł się też opis takiego oto wystąpienia:

„Joanna Szczygielska-Żółtańska ze Stowarzyszenia <Rodzice dla klimatu>, oddolnego ruchu społecznego zrodzonego z troski o zdrowie i bezpieczeństwo własnych dzieci, z rozżaleniem skonstatowała, że globalny kryzys klimatyczny nie stanowi najważniejszego tematu dyskursu publicznego. Jak podkreśliła, aż 70% Polaków uważa, że jesteśmy na granicy katastrofy klimatycznej mimo, iż wielu polityków temu zaprzecza. W jej ocenie kwestie klimatyczne są niezwykle ważne, ale nie zapobiegniemy katastrofie jeżdżąc pociągiem czy przesiadając się na rower. Do tego konieczne są działania znacznie szersze – globalne – niż te podyktowane przez proekologiczne postawy naszych obywateli, czy politykę Unii Europejskiej w postaci Zielonego Ładu. Konieczne są zmiany systemowe, a szeroko rozumiana troska o klimat musi przestać być tematem sporów zarówno wewnątrz krajowych, jak i globalnych. Jak przypomniała, w Polsce co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 50 tys. osób.”

Natomiast przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu senator Stanisław Gawłowski przedstawił działania podejmowane przez Senat, m.in. na rzecz odblokowania budowy elektrowni wiatrowych czy tworzenia spółdzielni energetycznych, wskazując, że niestety utknęły one w sejmowej zamrażarce.

Posty powiązane

error: Content is protected !!