Scroll Top
mieszkanie komunalne niska cena

Do nieprawidłowości związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych doszło prawie w każdej gminie
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Do nieprawidłowości związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych doszło prawie w każdej gminie
Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Lokale komunalne w nieprawidłowo prowadzonej sprzedaży

W latach 2016-2021 do nieprawidłowości związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych doszło w 19 na 20 badanych gmin – podaje Najwyższa Izba Kontroli.

NIK wskazuje na następujące błędy:

– niewłaściwe ustalanie wysokość przysługującej najemcom bonifikaty;

– niezgodnie z prawem kosztami wyceny mieszkań przeznaczonych na sprzedaż obciążano przyszłych nabywców;

– przed wszczęciem procedury przygotowania lokalu do sprzedaży żądano zaliczki;

– niepowiadamianie o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości. Zgodnie z ustawą najemca powinien dostać pismo w tej sprawie, mimo że najczęściej mieszkanie jest prywatyzowane dopiero na jego wniosek;

– zlecanie wyceny nieruchomości jeszcze przed uzyskaniem od starosty zaświadczenia potwierdzającego, że lokal spełnia wymogi sprzedaży;

– zawężania kręgu osób, których pierwszeństwo w zakupie mieszkania wynika wprost z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

NIK ujawniła też 18 przypadków (7% badanych), w których urzędy nie zidentyfikowały wcześniejszej odsprzedaży lokalu (mieszkania komunalne bez konieczności zwracania równowartości udzielonej bonifikaty można odsprzedać dopiero po pięciu latach).

„Skontrolowane gminy prywatyzowały mieszkania komunalne na podstawie stosownych uchwał, które regulowały zasady sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz określały warunki i wysokość udzielanych bonifikat. W badanym okresie uzyskały z takiej prywatyzacji w sumie ponad 35 mln zł, co stanowiło zaledwie 14% ustalonej przez rzeczoznawców wartości sprzedawanych lokali” – zauważa NIK i dodaje, że mieszkań do sprywatyzowania jest coraz mniej.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!