Scroll Top
kukurydza duża ręce wyciągnięte

Rusza pomoc dla tych, którzy stracili na sprzedaży pszenicy i kukurydzy
Fot. StockSnap z Pixabay

Rusza pomoc dla tych, którzy stracili na sprzedaży pszenicy i kukurydzy
Fot. StockSnap z Pixabay

ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do sprzedanego do końca maja 2023 roku zboża

Od dziś ruszył nabór wniosków o wsparcie krajowe dla osób, które straciły na sprzedaży pszenicy i kukurydzy w związku z napływem zboża z Ukrainy.

ARiMR zbiera wnioski o pomoc na rynku zbóż, zapowiedzianą jeszcze przez ministra Henryka Kowalczyka.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej należy złożyć raz (możliwa jest tylko korekta, a nie złożenie kilku wniosków), do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, do 30 czerwca 2023 r.

Dane identyfikacyjne zadeklarowane we wniosku muszą być zgodne z aktualnymi danymi zadeklarowanymi we Wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Więcej o zasadach tej pomocy:

Fundusz pomocy dla Ukrainy pomoże na rynku zbóż

Posty powiązane

error: Content is protected !!