Scroll Top
sport

Kto dostanie nagrodę za frekwencję wyborczą?
Fot. kinkate z Pixabay

Kto dostanie nagrodę za frekwencję wyborczą?
Fot. kinkate z Pixabay

Obiecanki-cacanki czyli profrekwencyjne nagrody dla KGW

Pomoc czy nagroda? Obiecana wysokość premii 250 tys. zł do podziału na koła w gminie stanowiłaby naruszenie równości kół – twierdzi dziś MRiRW.

Twierdzi i proponuje ograniczenie wysokości planowanego wsparcia i wprowadzenie dodatkowych warunków, jakie mają spełnić koła gospodyń wiejskich, położone w gminach z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych, aby otrzymać obiecaną nagrodę za frekwencję.

Ma to być „rozszerzenie zakresu podmiotów objętych wsparciem oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących wsparcia kół gospodyń wiejskich, które mają siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60%” – tak przygotowane zmiany wyglądają w ministerialnym opisie. MRiRW proponuje wykreślenie poprzedniej regulacji z rozporządzenia i zastąpienie jej nową – podkreśla przy tym, że ARiMR „nie rozpoczęła jeszcze realizacji tej pomocy”.

Teraz „pomoc” (jak to świadczenie nazywa rozporządzenie) miałaby przysługiwać nie tylko kołom wpisanym do rejestru ARiMR, ale też wpisanym do dnia wyborów do Krajowego Rejestru Sądowego – co otwiera drogę „starym” kołom, które na dzień 15 października 2023 r. działały jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego.

Nie zmienia się wymóg posiadania siedziby koła na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60% – ale też to już nie wystarczy. Teraz co najmniej połowę „pomocy” koło ma przeznaczyć „na realizację przez to koło gospodyń wiejskich w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r. co najmniej dwóch wydarzeń mających na celu integrację społeczności lokalnej.”

Pomoc będzie przyznawana na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do dnia 28 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Sprawozdania z wydarzeń koło złoży najpóźniej do dnia 31 lipca 2025 r.

W ramach tych dwóch wydarzeń koło musi zrealizować co najmniej trzy z podanych aktywności:

1)           oprawę muzyczną;

2)           występy artystyczne;

3)           strefę gastronomiczną;

4)           strefę dla dzieci;

5)           zawody sportowe;

6)           ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;

7)           pokazy rękodzieła ludowego;

8)           warsztaty i szkolenia:

9)           pokazy kulinarne;

10)         pokazy ratownictwa.

Wysokość „pomocy” ma wynosić nie więcej niż 50 000 zł na jedno koło gospodyń wiejskich, będzie ustalana jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich mających siedzibę na terenie uprawnionej gminy.

Nie określono, ile będzie to kosztować.

Pomoc ma być wypłacana do 30 września 2024 – określono zasady jej zwrotu w przypadku niewywiązania się z późniejszych wymogów. Zwrotowi  ma podlegać tylko połowa kwoty wypłaconej „pomocy”.

Zasad wsparcia w nagrodę za frekwencję wyborczą nie określił wiążąco poprzedni rząd, który je obiecał.

Czytaj też:

To co z tą powyborczą „pomocą profrekwencyjną”?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!