Scroll Top
Ekspresowa (i niemala) pomoc dla producentow chmielu

Prawie 30 tys. zł mogą otrzymać w ramach de minimis producenci chmielu
fot. RitaE z pixabay.com

Prawie 30 tys. zł mogą otrzymać producenci chmielu
fot. RitaE z pixabay.com

Ekspresowa (i niemała) pomoc dla producentów chmielu

Projekt rozporządzenia przewidujący możliwość udzielenia pomocy producentom chmielu został przygotowany w połowie czerwca, a w połowie sierpnia już zakończono przyjmowanie wniosków.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidujący możliwość udzielenia pomocy producentom chmielu, został przygotowany w połowie czerwca, a w połowie sierpnia już zakończono przyjmowanie wniosków.

Projekt przewiduje możliwość uzyskania niemałej dotacji w ramach de minimis.

Przysługuje ona rolnikowi uprawiającemu chmiel w 2020 r. lub 2021 r., któremu za 2020 r. lub 2021 r. została przyzna płatność związana z produkcją do powierzchni uprawy chmielu i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.

Wysokość stawki pomocy wynosi:

  1. 8027 zł – na pierwszy hektar średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  2. 6421 zł – na drugi i trzeci hektar średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  3. 4013 zł – na czwarty i piąty hektar średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.

Pomoc przysługuje maksymalnie do 5 ha.

Jak podano w uzasadnieniu, w latach 2020 i 2021 znacząco w stosunku do lat poprzednich spadł poziom skupu chmielu oraz jego ceny, a jednocześnie znacząco wzrosły koszty produkcji (środki ochrony roślin, nawozy i energia).

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi średni roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021 i 2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20% niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach, a ceny skupu chmielu w ww. okresie spadły średnio o 10%, przy czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40%. Jak podano, „nieosiągnięty roczny przychód z tytułu uprawy chmielu w ostatnich 2 latach w stosunku do 4 poprzednich lat wynosi 8027 zł/ha.”

Jak przekonuje uzasadnienie, „Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znacząco zmniejszone zapotrzebowanie na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy jednoczesnym wzroście produkcji chmielu i zapotrzebowania na ten surowiec w latach poprzednich.”

Stąd decyzja o pomocy. Przeznaczono na nią 11 mln zł – jeśli z wniosków będzie wynikać, że pula zostanie przekroczona, przewidziano współczynnik korygujący stawkę pomocy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!