Scroll Top
pole zielone jesień

MRiRW doprecyzowało, jak przestrzegać normy GAEC 6
Fot. Krzysztof Karwan z Pixabay

MRiRW doprecyzowało, jak przestrzegać normy GAEC 6
Fot. Krzysztof Karwan z Pixabay

Okrywa ochronna gleby na powierzchni powyżej 50% uchroni przed karą

Zmiana w karach za nieutrzymanie pokrywy ochronnej gleby – łatwiej będzie uniknąć redukcji płatności w przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprzestrzegania norm i wymogów warunkowości.

Ledwie weszło w życie rozporządzenie regulujące kwestie kar za „niezgodności”, jakich dopuścił się rolnik w przestrzeganiu norm wymaganych przez Plan Strategiczny dla WPR, a już mamy jego zmianę.

Zmianę polegającą na uszczegółowieniu kar w części dotyczącej dotkliwości w ramach normy GAEC 6, w dwóch przypadkach:

– gdy okrywa ochronna gleby nie jest utrzymywana w wymaganym terminie na co najmniej 80% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa oraz

– gdy nie jest utrzymywana okrywa ochronna gleby w wymaganym terminie w międzyrzędziach na plantacjach drzew owocowych.

Jak dookreślono w projekcie zmian w rozporządzeniu, niezgodnościom będzie przypisana następująca liczba punktów:

  • 1 pkt – rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni powyżej 50% i poniżej 80% gruntów ornych,
  • 3 pkt – rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni od 30% do 50% gruntów ornych,
  • 5 pkt – rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni poniżej 30% powierzchni gruntów ornych,
  • 1 pkt – rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni powyżej 50% i poniżej 100% plantacji drzew owocowych,
  • 3 pkt – rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni od 30% do 50% plantacji drzew owocowych,
  • 5 pkt – rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni poniżej 30% plantacji drzew owocowych.

„Drobna niezgodność, to taka dla której: zasięg, dotkliwość i trwałość oceniono w punktacji na 1 pkt w każdym z trzech kryteriów, czyli suma punktów w ramach oceny wagi według kryterium zasięgu, dotkliwości i trwałości wynosi maksymalnie 3 punkty. W związku z wprowadzonymi zmianami, drobna niezgodność będzie mogła być przypisana w przypadku stwierdzenia, że rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni powyżej 50% i poniżej 80% gruntów ornych lub utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni powyżej 50% i poniżej 100% plantacji drzew owocowych” – wyjaśniono w uzasadnieniu, co warto zapamiętać, bo „drobna niezgodność” to taka, za którą nie jest stosowana kara administracyjna.

Czytaj też:

Jakie kary za niewypełnienie zobowiązań z Planu Strategicznego?

Posty powiązane

error: Content is protected !!