Scroll Top
meadow-g24cf60d96_1280

Sejm uchwala ustawy pozwalające realizować Plan Strategiczny dla WPR na okres do 2027 roku
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Sejm uchwala ustawy pozwalające realizować Plan Strategiczny dla WPR na okres do 2027 roku
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Sejm pozwoli wdrażać Plan Strategiczny?

Plan Strategiczny zakłada sposób wydatkowania 22 mld euro środków unijnych i 3,2 mld euro z budżetu krajowego, co ma pozwolić na realizację Wspólnej Polityki Rolnej do 2027 roku.

Wczoraj Sejm odbył pierwsze czytanie projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej.

Późno – nabór wniosków jak zwykle od połowy marca – ale, jak twierdził wiceminister Ryszard Bartosik, takie są unijne terminy i szybciej nie było można.

Sejm za to dwoi się i troi, chociaż zdaniem poseł Doroty Niedzieli problem zasługuje nawet na powołanie podkomisji i dokładne przepracowanie. Nic na to nie wskazuje. Po pierwszym czytaniu ekspresowo sejmowa Komisja Rolnictwa zajęła się zgłoszonymi poprawkami i projekt zwróciła do Sejmu. Ma on być przegłosowany jeszcze dziś.

Więcej o projekcie i wytycznych do jego wdrażania:

22 mld euro w jednym planie dla WPR

W jaki sposób będzie przyznawana pomoc z Planu Strategicznego dla WPR?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik tak rekomendował posłom przyjęcie projektu:

– Plan strategiczny wiąże się z zupełnie nowym podejściem do wdrażania wspólnej polityki rolnej. W jednym dokumencie ujęte zostały zarówno interwencje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektorowe, I filar WPR, jak i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, pomoc techniczna, czyli II filar WPR, a także przejściowe wsparcie krajowe finansowane ze źródeł budżetowych. Pomimo że rozporządzenia Unii Europejskiej, które regulują wspólną politykę rolną w latach 2023–2027, wiążą w całości i są stosowane bezpośrednio, państwa członkowskie zobligowane są do ustanowienia odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli oraz do przyjęcia wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

Jak podał wiceminister, na pozostawione do dyspozycji w planie środki pochodzące z Unii Europejskiej składa się 17,3 mld euro w ramach I filaru wspólnej polityki rolnej i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. W I filarze WPR realizowane będzie też przejściowe wsparcie krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego, a wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych – w ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro. W sumie środki na realizację Planu Strategicznego to 25,2 mld euro.

Można też spodziewać się dziś przyjęcia przez Sejm projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 2023-2027, do którego posłowie nie wnieśli poprawek. Ten projekt określa zasady uruchamiania środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Posty powiązane

error: Content is protected !!