Scroll Top
stary człowiek ręka laska

Lokale wyborcze powinny być dostępne dla niepełnosprawnych
Fot. Sabine van Erp z Pixabay

Lokale wyborcze powinny być dostępne dla niepełnosprawnych
Fot. Sabine van Erp z Pixabay

RPO: Wiele lokali wyborczych pozostaje niedostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

Samorządy mogą to zmienić. Termin składania wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” upływa 15 lipca 2023 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do organów samorządu lokalnego – na których spoczywa obowiązek organizacji i zapewnienia dostępności lokali wyborczych. Prosi o przyjęcie swych uwag i rekomendacji oraz o jak najszersze ich udostępnianie.

Jak przypomniano, przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. oceniono dostępność lokali wyborczych w oparciu o wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Stwierdzono uchybienia w 121 lokalach wyborczych, co stanowiło 78% wszystkich wizytowanych lokali. Niemal w co trzecim (30 %) kontrolowanym lokalu obwodowej komisji wyborczej, w czasie przeprowadzenia kontroli, stwierdzono trzy i więcej uchybień.

Nie są to bariery architektoniczne, uchybienia odnosiły się do samej organizacji lokalu wyborczego: oznakowania przeszkód czy właściwego przygotowania miejsc zapewniających tajność głosowania. Można to szybko i łatwo zmienić.

RPO zwraca uwagę na możliwość ubiegania się o dofinansowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski są przyjmowane do połowy lipca.

RPO zwraca też uwagę na dostępność bezpośredniego otoczenia lokalu wyborczego, bo nawet najlepiej dostosowane lokale są w praktyce trudno dostępne  z powodu przeszkód w otoczeniu budynku czy braku dostosowanego miejsca parkingowego.

 

Wystąpienie RPO

Posty powiązane

error: Content is protected !!