Scroll Top
pożar ogień trawa

ARiMR nie ma podstaw prawnych do ukarania rolników obniżeniem dopłat za wypalanie traw
Fot. Matthias Fischer z Pixabay

ARiMR nie ma podstaw prawnych do ukarania rolników obniżeniem dopłat za wypalanie traw
Fot. Matthias Fischer z Pixabay

Za wypalanie traw ARiMR nie ukarze

Rolnik może być karany za wypalanie traw tak jak każdy obywatel – nie ma natomiast podstaw do ukarania go przez ARiMR ograniczeniem dopłat bezpośrednich.

Dwóch tygodni potrzebowała ARiMR, aby na pytanie, które przepisy upoważniają ją obecnie do nakładania kar za wypalanie, odpowiedzieć tak:

„uprzejmie informujemy, że dla spraw z kampanii dopłat 2022, w przypadku których nie została jeszcze wydana decyzja, po stwierdzeniu wypalania traw sankcje są nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 maja 2015 roku (Dz. U. poz. 743, ze zm.).”

Problem w tym, że rozporządzenie to utraciło podstawę prawną i nie obowiązuje.

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom” ma status nieobowiązującego – uchylona została podstawa prawna do jego wydania, tj. ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Więcej czytaj:

Wypalanie traw nie jest problemem rolników?

Nie oznacza to, że trawy wypalać można, ale rolnik może być za to karany „tylko” tak, jak każdy obywatel (z ustawy o ochronie przyrody). Podstaw prawnych do ukarania go przez ARiMR za wypalanie przez zmniejszenie lub pozbawienie dopłat – nie ma, a unijna norma GAEC 3 mówi tylko o wypalaniu ściernisk.

Posty powiązane

error: Content is protected !!