Scroll Top
obornik przyczepa

„Siła wyższa” bywa przydatna…
Fot. z Pete z Pixabay

„Siła wyższa” bywa przydatna…
Fot. z Pete z Pixabay

Oświadczenia z „siłą wyższą”

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – oświadczenia lub zdjęcia geotagowane można składać do dnia wydania decyzji.

Rolnicy, którzy w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowRolnicy, którzy w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” realizowali w 2023 roku następujące praktyki:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji,
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo,

mogli potwierdzić ich realizację w określonych terminach poprzez złożenie stosownego oświadczenia do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub poprzez wykonanie zdjęć geotagowanych.

W przypadku niedotrzymania terminów, z powodu np. wystąpienia siły wyższej, oświadczenia o realizacji praktyki lub wykonane zdjęcia geotagowane można składać do dnia wydania decyzji.

 

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!