Scroll Top
banknoty

Skarb państwa dopłaci do kredytów skupowych - limit akcji kredytowej ustalono w wysokości 2,2 mld zł, 90 mln zł przeznaczono na dopłaty do oprocentowania tych kredytów.
Fot. Alicja z Pixabay

Skarb państwa dopłaci do kredytów skupowych - limit akcji kredytowej ustalono w wysokości 2,2 mld zł, 90 mln zł przeznaczono na dopłaty do oprocentowania tych kredytów.
Fot. Alicja z Pixabay

Znów rośnie pula na kredyty dla podmiotów skupujących

Po raz kolejny okazuje się, że zainteresowanie skupem podnoszą kredyty – a banki potrzebują większego udziału w nich państwa.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1)           kredytobiorcę – w wysokości 2%;

2)           Agencję – w pozostałej części.

Dopłata może być stosowana 18 miesięcy.

Jak informuje ARiMR, łączne udostępnione limity środków dla kredytów skupowych (linia S) wyniosą:

– limit akcji kredytowej w wysokości 2,2 mld zł,

– środki w kwocie 90 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Zgodnie z zasadami kredytowania z tej linii, kwota kredytów udzielonych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł i jednocześnie:

1)           kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub

2)           kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub

3)           kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo

4)           sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia  30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

Czytaj też:

Więcej pieniędzy na kredyty skupowe

Posty powiązane

error: Content is protected !!