Scroll Top
plakat_na_rocznicę2Michniów symbol pacyfikacji polskiej wsi

Dzień po dniu wspominamy o mieszkańcach polskiej wsi. Wczoraj pomordowanych na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów, dziś zabitych przez Niemców.

Więcej o ludobójstwie Polaków na Wołyniu:

“Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ustanowiono ustawą z 29 września 2017 r.

Polska wieś została upamiętniona „za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty”.

12 lipca to dzień do rozpoczętej w 1943 r. przez Niemców pacyfikacji Michniowa w województwie świętokrzyskim za sprzyjanie partyzantom Armii Krajowej, a szczególnie oddziałom partyzanckim Armii Krajowej dowodzonym przez Jana Piwnika ps. Ponury.

„Niemcy dokonali masakry w świętokrzyskiej wsi Michniów. W ciągu tych dwóch dni zamordowali ponad 200 mieszkańców, a wieś spalili, nie pozwalając na jej odbudowę ani na uprawę pól” – napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w liście odczytanym dziś podczas uroczystych obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, które odbyły się na terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!