Scroll Top
euro ręce

Ile skorzystali rolnicy na PS dla WPR w 2023 roku?
Fot. beauty_of_nature z Pixabay

Ile skorzystali rolnicy na PS dla WPR w 2023 roku?
Fot. beauty_of_nature z Pixabay

Jak rolnicy skorzystali w 2023 roku na realizacji Planu Strategicznego dla WPR?

Zainteresowanie płatnościami było zróżnicowane, a efekty w postaci realizacji celów pozostają nieocenione.

Raport roczny z realizacji Planu Strategicznego 2023-2027 podaje następujące dane dotyczące złożonych przez rolników wniosków:

  1. Dopłaty bezpośrednie

Złożono 1 242 561 wniosków. Najwięcej wniosków dotyczyło następujących rodzajów pomocy:

– I.1. Podstawowe wsparcie dochodów (1 041 506) (dodatkowo, w ramach płatności dla małych gospodarstw złożono 196 508 oświadczeń),

– Uzupełniająca płatność podstawowa (przejściowe wsparcie krajowe finansowane w całości z budżetu Państwa) (1 040 247),

– I.2. Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów (1 038 512).

 

  1. W przypadku Ekoschematów (interwencje I 4.1 – I 4.6) złożono 439 279 wniosków.

Wnioskowania w ramach poszczególnych Ekoschematów:

– I 4.2 Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi(393 634 wniosków; obszar: 7 654 026,38 ha), w tym następujące praktyki:

o Wymieszanie słomy z glebą (228 950 wniosków; obszar: 2 180 255,81 ha),

o Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe (154 059 wniosków; obszar: 1 074 255,79 ha),

o Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji (107 263 wniosków; obszar: 822 676,54 ha),

o Uproszczone systemy upraw (94 492 wnioski; obszar: 2 683 757,53 ha),

o Zróżnicowana struktura upraw (67 367 wniosków; obszar: 1 530 060,77 ha),

o Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo (39 402 wniosków; obszar: 744 829,71 ha),

o Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy (29 700 wniosków; obszar: 1 476 816,46 ha),

o Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt (29 659 wniosków; obszar: 171 011,75 ha),

o Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem (5 385 wniosków; obszar: 149 686,35 ha),

– I 4.6 Dobrostan zwierząt (94 257 wniosków),

– I 4.5 Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (15 617 wniosków),

– I 4.3 Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin (6 561 wniosków dotyczących obszaru o powierzchni 166 050 ha),

– I 4.1 Obszary z roślinami miododajnymi (5 121 wniosków; obszar: 14 919,28 ha),

– I 4.4 Biologiczna ochrona upraw (1 371 wniosków dotyczących obszaru o powierzchni 34 412 ha).

 

  1. 5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją

Najwięcej wniosków dotyczyło interwencji:

– I 5.2 Wsparcie dochodów związane z produkcją do młodego bydła (196 967),

– I 5.1 Wsparcie dochodów związane z produkcją do krów (152 403),

– I 5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin strączkowych na ziarno (91 975),

– I 5.12 Wsparcie dochodów związane z produkcją roślin pastewnych (59 855).

 

  1. Interwencje w sektorze pszczelarskim

I 6.2 – Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Nabór 2023 (03-24.04.2023 r.)

– złożono 2 821 wniosków na kwotę 26,89 mln zł,

– zawarto 2 439 umów oraz zrealizowano płatności na kwotę 19,31 mln zł.

I 6.3 – Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczym

Nabór 2023 (03-24.04.2023 r.)

– złożono 106 wniosków na kwotę 15,92 mln zł,

– zawarto 105 umów oraz zrealizowano płatności na kwotę 15,03 mln zł.

I.6.5 – Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Nabór 2023 (03-24.04.2023 r.)

– złożono 102 wnioski na kwotę 8,30 mln zł,

– zawarto 96 umów oraz zrealizowano płatności na kwotę 6,55 mln zł.

INTERWENCJE Z ZAKRESU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

I.8.1 – I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne

Nabór 2023 (nabór 15.03 – 30.06.2023 r. – ostateczna data złożenia (ze zmniejszeniami): 25.07.2023 r.

– W ramach interwencji dotyczących płatności rolno-środowiskowo klimatycznych (interwencje I.8.1 – I.8.7) złożono 14 832 wnioski na łączną powierzchnię 159 923,06 ha (dotyczy interwencji I.8.1 – I.8.5 i I.8.7).

 

I.8.8.1 Premie zalesieniowe i pielęgnacyjne i I.8.8.2 Premie zadrzewieniowe

Nabór 2023 (nabór 15.03 – 30.06.2023 r. – ostateczna data złożenia (ze zmniejszeniami): 25.07.2023 r.

– W ramach interwencji złożono odpowiednio 5 wniosków na łączną powierzchnię 2,03 ha oraz 40 wniosków na łączną powierzchnię 13,27 ha.

 

  1. 8.11 Rolnictwo ekologiczne

Nabór 2023 (nabór 15.03 – 30.06.2023 r. – ostateczna data złożenia (ze zmniejszeniami): 25.07.2023 r.

– W ramach interwencji złożono 6 636 wniosków na łączną powierzchnię 136 496,16 ha.

 

I.10.11 – I. 10.14 Inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Nabór 2023 (01.06.- 31.07.2023 r.)

– W ramach interwencji I.10.11 – I.10.14 złożono 853 wnioski na łączną powierzchnię 3 325,30 ha.

 

I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

Nabór 2023 (07.09 – 20.10.2023 r.)

– złożono 882 wnioski na kwotę 60,37 mln zł.

 

I.10.5 Rozwój małych gospodarstw

Nabór 2023 (28.09 – 24.11.2023 r.)

– złożono 123 wnioski na kwotę 12,40 mln zł.

 

I.11 Premie dla młodych rolników

Nabór 2023 (30.08 – 27.10.2023 r.)

– złożono 2 188 wniosków na kwotę 437,60 mln zł.

 

I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych

Nabór 2023 (04.09 – 03.10.2023 r.)

– złożono 1 wniosek.

 

I.14.1 – Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników)

Nabór 2023 (30.06 – 21.07.2023 r.)

– złożono 16 wniosków na kwotę 91,49 mln zł,

– zawarto 16 umów na kwotę 91,49 mln zł.

 

I.14.2 – Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze – beneficjent dedykowany)

Nabór 2023 (30.06 – 21.07.2023 r.)

– złożono 16 wniosków na kwotę 592,88 mln zł,

– zawarto 16 umów na kwotę 592,88 mln zł.

I.14.3 – Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych – beneficjent dedykowany)

Nabór 2023 (31.08 – 25.09.2023 r.)

– złożono 1 wniosek na kwotę 9,52 mln zł.

– zawarto umowę na 9,52 mln zł.

Trzeba odnotować, że omawiając stan wdrażania planu strategicznego WPR według celów szczegółowych i przekrojowych podano, że w 2023 roku nie planowano osiągnięcia wartości dla większości poszczególnych wskaźników rezultatu (nie dotyczy pszczelarstwa).

Posty powiązane

error: Content is protected !!