Scroll Top
banknoty zegarek


Stawkę UPP wyliczono na 77,97 zł.
Fot. Ewa Czetwertynska z Pixabay


Stawkę UPP wyliczono na 77,97 zł.
Fot. Ewa Czetwertynska z Pixabay

Czy przejściowe wsparcie krajowe mogłoby być wyższe?

To jedyne wsparcie bezpośrednie, które w 2023 roku jest wyższe niż w 2022. Dotyczy to zarówno wsparcia do tytoniu, jak i przywróconej w ubiegłym roku uzupełniającej płatności podstawowej.

Pula środków na uzupełniającą płatność podstawową to 159 955 500,00 euro, a zgłoszono do niej 9 494 441,87 ha (a więc mniej niż w ubiegłym roku, kiedy dopłacono do 9 730 206,75 ha). Stawkę wyliczono na 77,97 zł (zastosowany kurs euro do przeliczania dopłat to w tym roku 4,6283 zł; kwota dostępna 740 322 040,65 zł).

Stawka jest więc o 36,87 zł większa niż ubiegłoroczna – było 41,10 zł do ha.

Niby prawie dwa razy tyle, ale pozostaje jednak niedosyt. Jak łatwo obliczyć, 77,97 zł jest to równowartość 16,84 euro, a zgodnie z Planem Strategicznym mogło być drugie tyle. Stawka maksymalna określona w PS na 33,64 euro na ha nie zostanie już osiągnięta – nigdy, bo w następnych latach pula środków będzie malała. Maksymalna jednostkowa stawka w EUR/ha to stawka określona w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 11 lipca 2013 r. zatwierdzającej przyznanie przejściowego wsparcia krajowego w Polsce za rok 2013 – podano w Planie Strategicznym. Przyjmowano, że uprawnionych do płatności jest ponad 9 mln ha i ok. 1,17 mln rolników – dane za rok 2013. Jak z tego wynika, stawki tej w okresie objętym aktualnym PS nie można będzie osiągnąć (chyba, że płatność przysługiwałaby do połowy obecnego areału).

Czytaj też:

Ekoschematy znów do zmiany, a bez ryczałtu ani rusz

Uzupełniająca płatność podstawowa wzrośnie do 33,64 euro na ha

Na płatność niezwiązaną z produkcją do tytoniu – odmiana Virginia jest 15 412 500,00 euro, zgłoszono 23 109 310 kg. Na pozostały tytoń pula wynosi 2 734 824,69 euro, zgłoszono 4 038 920 kg. Podano – inaczej niż dotąd – jedną stawkę dopłat do wszystkich odmian tytoniu, jest to 3,08 zł/kg.

„W projekcie rozporządzenia wysokość stawki uzupełniającej płatności podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu z grupy odmian Virginia wyliczono jako iloraz maksymalnej koperty przewidzianej na dany cel i danych (powierzchni/ilości) przekazanych przez ARiMR. Wysokość stawki płatności niezwiązanej do tytoniu z pozostałych grup odmian ustalono w wysokości równej stawce płatności niezwiązanej do tytoniu z grupy odmian Virginia” – to całe uzasadnienie stawek, zawarte w projekcie rozporządzenia, ustalającego stawki krajowego wsparcia na 2023 rok.

Uprawnionych do UPP jest ok. 1 040 tys. rolników, do dopłat do tytoniu Virginia ok. 3,4 tys. a pozostałych odmian ok. 1,3 tys. rolników.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!