Scroll Top
radość wzrost

Będą podwyżki i premie w ODR i ARiMR
Fot. Tumisu z Pixabay

Będą podwyżki i premie w ODR i ARiMR
Fot. Tumisu z Pixabay

Premie w ODR i podwyżki w ARiMR pomoc w wypełnianiu wniosków kosztuje prawie 29 mln

28 685 tys. zł z rezerwy celowej trafi na wynagrodzenia pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zadecydowano też o podniesieniu obecnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do poziomu 4 tys. zł.

W tym roku pracownicy ODR bezpłatnie pomagają rolnikom przygotować wnioski o dopłaty.

Więcej:

ODR “pomogą” rolnikom w wypełnianiu wniosków za “dodatkowe premie”?

9 maja sejmowa Komisja Finansów wyraziła zgodę  na przekazanie 28 685 tys. zł z rezerwy celowej poz. 62 „Fundusz Gwarancji w Rolnictwie” na wynagrodzenia pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Kolejne 3 000 tys. zł przeznaczono dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podwyższanie z dniem 1 czerwca wynagrodzeń dla najniżej zarabiających pracowników.

Pracownicy ODR z premią

Zgodnie z przyjętą uchwałą komisji, kwota 28 685 tys. zł ma być przeznaczona dla pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na wynagrodzenia osobowe, tj. 19 448 tys. zł., w tym dodatki do wynagrodzeń i premie zadaniowe oraz na pochodne od wynagrodzeń 3 593 tys. zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 644 tys. zł m.in.: materiały, energię, usługi obce, pozostałe koszty funkcjonowania związane z realizacją w bieżącym roku zadań polegających na udzieleniu pomocy rolnikom w wypełnieniu wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej.

Pracownicy ARiMR z podwyżką

Trafi na nią 3 mln z rezerwy celowej, ale to nie wszystko. Będzie też 1318 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2023 poz. 44.

Komisja Finansów wyraziła zgodę na zmianę w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiceminister Ryszard Bartosik poinformował o wniosku zawierającym projekt zmiany planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2023 r., w którym uwzględnia się zwiększenie wynagrodzeń, pochodnych oraz aktualizację planowanych na 2023 r. kosztów i wydatków z tytułu usług informatycznych, szkoleń krajowych oraz podatków i opłat.

– Powyższe zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych zostanie sfinansowane w wysokości 1318 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2023 poz. 44, o których uruchomienie wystąpiłem odrębnym wnioskiem do ministra finansów – mówił. – Wniosek dotyczy dostosowania do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2023 r., a także wysokości 3 000 tys. zł w ramach zmiany przeznaczenia część rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83 „Rezerwy celowe” w poz. 62 Fundusz Gwarancji w Rolnictwie o zmianę przeznaczenia, o które wystąpiłem ze stosownym wnioskiem do ministra finansów. Wniosek dotyczy wprowadzenia rozwiązania systemowego polegającego na podniesieniu obecnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do poziomu 4 tys. zł w związku z postulatami związków zawodowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach zadań planu finansowego.

Posty powiązane

error: Content is protected !!