Scroll Top
06529ed5-79bf-429f-b0e4-f0acb94263de

Janusz WOJCIECHOWSKI (Komisarz Europejski ds. Rolnictwa, KOMISJA EUROPEJSKA)
Fot.: Unia Europejska

Janusz WOJCIECHOWSKI (Komisarz Europejski ds. Rolnictwa, KOMISJA EUROPEJSKA)
Fot.: Unia Europejska

Wojciechowski: Rezerwa kryzysowa powinna być użyta

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiada, że „zrobi wszystko”, aby zapewnić rolnikom z krajów sąsiadujących z Ukrainą wsparcie: rekompensaty lub dopłaty do przechowania.

Czy jest konieczne zawieszenie kontyngentów i przywrócenie ceł na towary importowane z Ukrainy do UE?

Jak tłumaczył po obradach ministrów ds. rolnictwa unijny komisarz Janusz Wojciechowski, w UE nie ma problemu z importem towarów z Ukrainy, nikt nie postuluje restrykcji dla handlu z Ukrainą, jest wola pomocy temu państwu. Nie ma też problemu nadmiernego importu towarów z Ukrainy. Jest natomiast potrzeba pomocy graniczącym z Ukrainą państwom, w których towary z Ukrainy spowodowały zapełnienie magazynów i trudności ze sprzedażą własnych towarów. I ten problem może być rozwiązany w różny sposób.

– Na przykład to może być płacenie rolnikom za przechowanie przez jakiś czas tych zapasów zboża czy nasion oleistych – mówił komisarz Janusz Wojciechowski. – Można sobie wyobrazić taki system, ale to państwa członkowskie muszą rozważyć. Najpierw musi być decyzja, czy będzie użyta rezerwa kryzysowa na ten cel, to jest nieprzesądzone. Ja pod wpływem tej dyskusji, która dzisiaj się odbyła, wystąpię z taką inicjatywą. Uważam, że kryzys w tych krajach jest na tyle głęboki, na tyle duże są problemy rolników w tych kilku krajach graniczących z Ukrainą, lub tak jak Bułgaria – przez morze graniczących, że trzeba zareagować, to jest sytuacja, w której rezerwa kryzysowa powinna być użyta, tym bardziej, że chodzi tutaj o pewien rodzaj interwencji, który nie będzie zbyt kosztowny, po to, żeby odblokować ten rynek nie trzeba jakichś wielkich nakładów i tu rezerwa kryzysowa może okazać się skuteczna.

Żaden z krajów nie wnioskował o blokady handlowe czy importu produktów – wyjątkiem jest eksport mięsa drobiowego, ten import bardzo wzrósł i producenci są zaniepokojeni, tym bardziej że z Ukrainy mięso drobiowe w 70 procentach importuje jedna firma. Ten problem Komisja musi rozważyć.

– Nie zostawimy rolników bez pomocy – zadeklarował Wojciechowski i dodał, że „zrobi wszystko” żeby rolnicy w tych kilku krajach, gdzie wystąpiły problemy, otrzymali pomoc, „rekompensaty bądź pomoc na przechowanie tych zapasów, które się wytworzyły”.

Uznał kryzys za przejściowy, gdyż na Ukrainie trwa wojna i z pewnością produkcja w tym kraju spadnie.

Jak zaznaczył, unijna rezerwa kryzysowa jest zbyt mała – należy ją zwiększyć. Pomoc publiczna zakłóca wspólnotowość, potrzebne są silniejsze mechanizmy unijnej interwencji.

Minister Henryk Kowalczyk powiedział dziś, że nie ma jednomyślności, jeśli chodzi o uruchomienie rezerwy kryzysowej.

Więcej:

Kowalczyk: Potrzebny mechanizm pomocy przed skutkami importu zbóż z Ukrainy

Czytaj też:

Główne wyniki Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 30 stycznia 2023 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!