Scroll Top
maliny mrożone

Polscy producenci malin tracą na imporcie z Ukrainy
Fot. Silvia z Pixabay

Polscy producenci malin tracą na imporcie z Ukrainy
Fot. Silvia z Pixabay

Dodatkowa pomoc dla producentów malin

Dodatkowa, ale może być jedyna – bo 2500 zł do ha może sprawić, że producenci malin nie złożą wniosków o pomoc w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W 2022 r. import mrożonych malin osiągnął 22,2 tys. ton, czyli 77% importu malin ogółem, który stanowił 29 tys. ton. Zanotowano 29% wzrost importu malin mrożonych z Ukrainy r/r. W okresie I–VII 2023 r. odnotowano przywóz do Polski ok. 10,7 tys. ton mrożonych malin z Ukrainy. W tym samym okresie 2022 r. import wyniósł 4,88 tys. ton. Mrożone maliny sprzedawano po niskich cenach do Polski, co załamało krajowy rynek tych przetworów.

Jednocześnie poziom kosztów ogółem produkcji malin w czerwcu 2023 r. był o ok. 14% wyższy w relacji do 2022 r. Tegoroczne ceny maliny, biorąc pod uwagę wzrost kosztów, nie gwarantują opłacalności produkcji. Zakłady przetwórcze, mając zapasy mrożonych malin, nie były zainteresowane skupem owoców od polskich producentów – wszystko to prowadzi do kolejnej pomocy na rynku malin.

Przedstawiono projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przewidziano w nim pomoc (dodawaną już w paragrafie 13 z literkami zzj), której stawka będzie zróżnicowana i będzie wynosiła:

1) 1250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, w których w 2023 r. wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem lub gradem i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zzh ust. 1 zmienianego rozporządzenia;

2) 2500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin innych niż te o których mowa w pkt 1.

Jednocześnie założono, że pomocą będzie objęte pierwsze 10 ha. Ponadto z pomocy zostaną wyłączeni producenci malin, którzy ponieśli w bieżącym roku szkody w uprawach malin w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i złożyli wniosek o wynikającą z tego tytułu pomoc.

Producentów malin jest 41,5 tys.

Zgodnie z danymi ARiMR powierzchnia upraw malin wskazana we wnioskach o płatności bezpośrednie za 2023 r. wynosi ponad 21,4 tys. ha.

Uwzględniając wyższą stawkę pomocy w wysokości 2500 zł, szacuje się skutki budżetowe na poziomie ok. 55 mln zł (istnieje możliwość, że producenci będą chcieli skorzystać wyłącznie z tej formy pomocy i nie złożą wniosków o pomoc w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych) – podano w ocenie skutków regulacji.

Czytaj też:

Pomoc po szkodach w krzewach owocujących i truskawkach

Pomoc dla sadowników oraz uprawiających kalafiory i brokuły

Pomoc wymaga notyfikacji w KE.

Posty powiązane

error: Content is protected !!