Scroll Top
nawożenie wiosna azot

Rolnicy czekają na zapowiadane zmiany terminu nawożenia
Fot. Pascvii z Pixabay

Rolnicy czekają na zapowiadane zmiany terminu nawożenia
Fot. Pascvii z Pixabay

Nawożenie można (byłoby) rozpocząć…

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że zbyt wolno przebiegają prace nad rozporządzeniem w sprawie przyjęcia nowego “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Prace nad projektem tego rozporządzenia trwają już długo – a ich koniec jest oczekiwany przez rolników ze względu na wprowadzany elastyczny termin wiosennego terminu nawożenia.

Więcej o projekcie:

„Program azotanowy” goni zmiany klimatu

Jak podaje RPO w dzisiejszej informacji, projekt rozporządzenia został przedstawiony przez ministra infrastruktury 19 listopada 2022 r., jednak wciąż jest przedmiotem konsultacji. Tymczasem przyjęcie rozporządzenia w jak najszybszym terminie jest niezbędne dla umożliwienia rolnikom zastosowania nawozów azotowych.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych w liście otwartym do ministra Andrzeja Adamczyka zwraca uwagę, że stosowanie nawozów azotowych jest zgodne z zasadami prawidłowej agrotechniki, a panujące w tym roku warunki pogodowe potencjalnie pozwalałyby na używanie nawozów już w chwili obecnej.

W związku z tym RPO prosi ministra infrastruktury o wyjaśnienie przyczyny tak długo trwających prac nad projektem i wskazanie planowanego terminu ich zakończenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!