Scroll Top
mniej chemii w uprawach

Biologiczna ochrona upraw ograniczy udział zabiegu chemicznego
Fot. JamesDeMers z Pixabay

Biologiczna ochrona upraw ograniczy udział zabiegu chemicznego
Fot. JamesDeMers z Pixabay

Ekoschemat: Biologiczna ochrona upraw

Zastosowanie na danej uprawie środka ochrony roślin zawierającego mikroorganizmy jako substancje czynne wyceniono na 89,89 euro na ha.

Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co będzie miało pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska.

Za co?

Ekoschemat polega na zastosowaniu na danej uprawie środka ochrony roślin zawierającego mikroorganizmy jako substancje czynne. Preparaty mikrobiologiczne muszą być zarejestrowane jako środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zezwoleniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wykonanie zabiegu preparatem biologicznym wyeliminuje konieczność wykonania zabiegu chemicznego. Zabieg chemicznym środkiem ochrony będzie dopuszczony tylko w ostateczności, gdy nie będzie możliwa eliminacja patogenów poprzez preparaty mikrobiologiczne. Szczegóły dotyczące możliwości stosowania ochrony chemicznej będą określone na poziomie krajowych aktów prawnych – przewidziano w Planie Strategicznym dla WPR do 2027 r.

Jak zaznaczono, ochrona chemiczna jest dopuszczalna, gdyż jest jedynie 45 preparatów mikrobiologicznych (tj. zawierających grzyby, bakterie, wirusy), które mogą być zastosowane na uprawach sadowniczych, jagodowych, warzywniczych, polowych, co nie umożliwia pełnej ochrony upraw.

Podstawą do uzyskania wsparcia będą dowody zakupu biologicznego środka ochrony roślin oraz wpisy w ewidencji zabiegów.

Ile?

Płatność roczna przyznawana będzie do powierzchni gruntów rolnych objętych ekoschematem. Szacowana stawka to 89,89 euro na ha.

W roku budżetowym 2024 przewidziano alokację 449 450 euro, ogółem do końca realizacji okresu objętego planem będzie to 2 197 550,00 euro.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!