Scroll Top
krowa buhaj

Rocznie kupowanych jest niespełna 1000 buhajów – z dopłatą 5 tys. będzie więcej?
Fot. Ralph z Pixabay

Rocznie kupowanych jest niespełna 1000 buhajów – z dopłatą 5 tys. będzie więcej?
Fot. Ralph z Pixabay

Pomoc do zakupu buhaja już przy 15 krowach

Jak się okazuje, zbyt wysoko ustawiono poprzeczkę wielkości stada krów dla udzielania nowej dopłaty do buhaja.

5 tysięcy złotych do zakupu buhaja zaproponowano w końcu 2023 roku.

Więcej:

Jaka pomoc do kukurydzy i… buhaja? Jakie kredyty preferencyjne?

Teraz do dopłaty miałby być uprawniony już właściciel 15 – a nie 30 – krów.

MRiRW tak to uzasadnia: „od 1 stycznia 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomoc producentowi rolnemu, który zakupił co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Wysokość pomocy tej ustala się jako iloczyn kwoty 5000 zł i liczby zakupionych buhajów nie większej niż iloraz średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 30. W związku z tym, o tę dotację nie mogliby ubiegać się producenci rolni posiadający mniej liczne stada krów. Wychodząc naprzeciw postulatom rolników, którzy mają mniejsze gospodarstwa, proponuje się przy wyliczaniu wysokości pomocy uwzględnienie liczby 15 w odniesieniu do średniej liczby krów w gospodarstwie.”

Wzrostu wydatków z budżetu MRiRW nie przewiduje: rocznie kupowanych jest niespełna 1000 buhajów, a zatem przy zaplanowanym budżecie 5 mln zł i 5 tys. dotacji do zakupu jednego buhaja kwota ta powinna być wystarczająca – podano w ocenie skutków regulacji.

Posty powiązane

error: Content is protected !!