Scroll Top
podtopienie przestanie być problemem

Zalanie lub podtopienie TUZ przestanie być problemem?
Fot. Sven Lachmann z Pixabay

Zalanie lub podtopienie TUZ przestanie być problemem?
Fot. Sven Lachmann z Pixabay

Ekoschemat: Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

63,15 euro na ha będzie mógł otrzymać rolnik za podtopiony trwały użytek zielony.

Celem tego ekoschematu jest promowanie retencjonowania wody, które poprawia gospodarkę wodną, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez ograniczenie rozkładu materii organicznej). Będzie stanowić kontynuację analogicznego działania wdrażanego w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW w roku 2022.

Za co płatność?

Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie na trwałych użytkach zielonych zalania lub podtopienia, zdefiniowanego jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80%, w okresie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 następujących po sobie dni. Wdrożenie ekoschematu opierać się będzie na monitoringu satelitarnym.

Wsparcie będzie dotyczyło gospodarstw realizujących równolegle na danym obszarze zobowiązania w ramach:

– wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno- środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020: Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (poza wariantem 4.3. Murawy) lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) oraz analogicznych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego 2023-2027, lub

– ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w zakresie praktyki Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt lub interwencji Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000, lub

– interwencji Rolnictwo ekologiczne i działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Ile?

Planowana jest płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych objętych ekoschematem.

Szacowana stawka to 63,15 euro na ha, a jej minimalna wysokość została wyliczona na 44,20 euro na ha.

Stawka płatności w ramach ekoschematu jest wynikiem bilansu utraconej na skutek zalania wartości plonu oraz ograniczenia poniesionych kosztów zbioru siana z łąki – podano.

Całkowita orientacyjna roczna alokacja finansowa (wkład Unii w EUR) to 19 892 250, a do 2027 r. trafi na ten cel 97 262 550 euro.

Posty powiązane

error: Content is protected !!