Scroll Top
zegar euro

Dlaczego polscy rolnicy nie otrzymali należnych 70 proc. z 17 mld zł dopłat bezpośrednich?
Fot. Ralph z Pixabay

Dlaczego polscy rolnicy nie otrzymali należnych 70 proc. z 17 mld zł dopłat bezpośrednich?
Fot. Ralph z Pixabay
This is heading

Dlaczego tak skromne zaliczki płatności bezpośrednich w 2023 roku?

Rok kryzysu i wielkich potrzeb – i tuż przed upływem czasu na wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich na kontach rolników jest 8,64 mld zł z 17 mld zł przeznaczonych w tym roku na dopłaty. A zaliczki to co najmniej 70 proc. należności.

ARiMR zapewnia (pisownia zgodna z oryginałem): „Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W ramach tegorocznej kampanii są one wypłacane na poczet płatności bezpośrednich – w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (w wysokości 70 proc.) oraz z tytułu płatności ONW (85 proc.). Zaliczki otrzymują gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu.”

Jednocześnie informuje, że „Do 23 listopada 2023 r. rolnicy otrzymali 8,64 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023.”

I nie podaje, dlaczego wypłaciła tak mało, skoro twierdzi, że zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym poziomie.

Jak łatwo obliczyć, jeśli na dopłaty jest 17 mld zł, to tylko 70 proc. z tej kwoty (tyle powinno być wypłacane tytułem tych niższych zaliczek – na poczet płatności bezpośrednich) daje ok. 12 mld zł (ARiMR nie podała w tym roku, ile zaliczek wypłaci, choć MRiRW szacowało że będzie to ok. 2660 mln euro, czyli ok. 12,3 mld zł), a to oznacza, że w każdym z sześciu tygodni trwania wypłaty zaliczek do rolników powinno trafiać po ponad 2 mld zł. Nie trafia. Tuż przed końcem wypłaty zaliczek, na koniec piątego tygodnia ich przesyłania do rolników, stan wypłat jest niższy od zapowiadanego – i świadczy o przesyłaniu kwot o więcej niż jedna czwarta niższych niż spodziewane i należne rolnikom.

Jak już wiadomo, ARiMR nie ustaliła wciąż, o jakie płatności w ramach ekoschematów wystąpili rolnicy – nie podano zatem stawek płatności do ekoschematów, nie są wypłacane zaliczki tych płatności. To jedna czwarta dopłat, zatem i jedna czwarta ich zaliczek.

Więcej:

Zaliczek ekoschematów nie będzie 

Ale jeszcze po odliczeniu jednej czwartej od spodziewanych co najmniej ponad 12 mld zł zaliczek i tak pozostaje ok. 9 mld zł do wypłaty. A zaliczka płatności ONW to przecież nawet 85 proc. należności.

Rolnicy otrzymali 8,64 mld zł. „Z tej kwoty 7,58 mld zł to płatności bezpośrednie – wpłynęły one na konta 1,18 mln rolników. Z kolei 1,06 mld zł trafiło do 725 tys. gospodarzy z tytułu płatności ONW” – podaje agencja.

Zapowiadano przeznaczenie na zaliczki płatności bezpośrednich ok. 2400 mln euro (z ekoschematami) i ok. 261 mln euro na ONW. Euro do dopłat w tym roku to równowartość 4,6283 zł.

Czy w ostatnim tygodniu wypłaty zaliczek agencja dojdzie chociaż do 10 mld zł? I kiedy wreszcie będą podane stawki ekoschematów? Wciąż nie ma na ten temat żadnych oficjalnych informacji, a już od 1 grudnia powinna zacząć się wypłata pełnych należności.

W momencie przejmowania władzy od PO w 2015 roku PiS wskazywało na trudności w wypłaceniu zaliczek i dopłat z powodu trudności po stronie ARiMR. Koło historii obróciło się i pod tym  względem?…

Posty powiązane

error: Content is protected !!