Scroll Top
banknoty euro

Mieszkańcy wsi najwyraźniej widzą życie poza UE.
Fot. niekverlaan z Pixabay

Mieszkańcy wsi najwyraźniej widzą życie poza UE.
Fot. niekverlaan z Pixabay

Unia Europejska podoba się na wsi średnio

Tak na 57,5%. Zdecydowanie nie podoba się natomiast 10% mieszkańców wsi. Rolnikom podoba się tylko trochę bardziej.

„Gdyby referendum dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej odbyło się obecnie, 57,5% mieszkańców obszarów wiejskich zagłosowałoby za członkostwem Polski, natomiast 10,9% przeciw. Pozostałe osoby nie głosowałyby wcale (11%) albo jeszcze nie wiedzą, jak by zagłosowały (20,6%). Rolnicy są grupą nieznacznie bardziej spolaryzowaną niż mieszkańcy wsi niezwiązani z rolnictwem – częściej deklarują poparcie akcesji (60,2%) i jednocześnie częściej są jej przeciwni (14%)” – ustalono w ramach raportu „Polska wieś i rolnictwo 2023”, przygotowanego na zlecenie:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z porównania wyników badania od 2017 roku wynika, że od trzech lat liczba zwolenników UE jest stabilna i waha się między 56-57%. Chęć zagłosowania za członkostwem w UE w 2017 roku wykazało tylko 33% osób, ale w 2020 aż 78%.

W całym tym okresie niewiele zmieniła się natomiast liczba przeciwników przystąpienia do UE – waha się między 9 (w 2018 roku) a 17 (w 2022) %, obecnie jest to 11%.

Równo rozłożyły się też głosy osób odpowiadających na pytanie, czy w związku z trwającą wojną Ukraina powinna mieć szybszą możliwość wejścia do Unii Europejskiej.

Jedna trzecia nie ma na ten temat zdania, za takim rozwiązaniem opowiedziało się 37,2% mieszkańców obszarów wiejskich, a przeciw – 30,1%. Rolnicy są w tej kwestii niewiele bardziej sceptyczni niż osoby niezwiązane z rolnictwem – 31,9% jest „za”, a 38,4% „przeciw” przyśpieszeniu drogi Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!