Scroll Top
parlament europejski

11 kwietnia PE przyjmie zmiany w WPR, zaproponowane przez KE w marcu.
Fot. Udo Pohlmann z Pixabay

11 kwietnia PE przyjmie zmiany w WPR, zaproponowane przez KE w marcu.
Fot. Udo Pohlmann z Pixabay

Reforma WPR już w poniedziałek zostanie przyjęta w Parlamencie Europejskim

Wszyscy są za – nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedstawiony przez Komisję Europejską projekt zmian w WPR wszedł w życie.

Tym samym faktem stanie się rezygnacja z obowiązku ugorowania (po przesunięciu ugorowania do ekoschematów, co w Polsce już zaproponowano), zmianowania i pokrywy zimowej.

Więcej możliwości uzyskają państwa członkowskie – to one określą zasady dotyczące np. pokrywy gleby i okresy, kiedy trzeba ją stosować, będą mogły same określać odstępstwa i częściej zmieniać swoje Plany Strategiczne. Gospodarstwa do 10 ha będą mogły być zwolnione z warunkowości (i kontroli).

Więcej o projekcie:

WPR do zmiany – jest rozporządzenie KE

Wczoraj w Parlamencie Europejskim zaproponowano „tryb pilny” do postępowania z tym projektem. W poniedziałek 11 kwietnia przegłosuje to komisja AGRI i wszystko wskazuje na to, że projekt będzie zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym. Ponieważ Rada i PE są zgodne, nie będzie już potrzeby trilogu.

Stanowisko Polski też jest jednoznaczne: „Rząd Polski popiera zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską i będzie dążyć do jak najszybszego przyjęcia rozporządzenia” – podano w stanowisku RP.

Jak uzasadniono, „W obecnej sytuacji kryzysowej wysoki poziom ambicji prośrodowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, połączony z brakiem opłacalności produkcji i spadającymi dochodami rolników, musi zostać zrewidowany. Wprowadzenie uproszczeń i wycofanie niektórych wymogów zbytnio obciążających rolników jest konieczne.

W tym kontekście zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską należy ocenić pozytywnie, gdyż usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, niektóre elementy Europejskiego Zielonego Ładu. Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany wychodzą naprzeciw postulowanym przez Polskę uproszczeniom oraz w dużej mierze odpowiadają na potrzeby rolników, gdyż dotyczą takich wymagań, które mogą wpłynąć na ograniczenie produkcji i wzrost kosztów.”

Całość stanowiska RP (wraz z omówieniem wprowadzanych zmian) 

Rozporządzenie PE i Rady ma obowiązywać zaraz po opublikowaniu. Wiąże bezpośrednio państwa członkowskie, ale będzie też wymagać zmian w Planie Strategicznym. W Polsce są już zaproponowane.

Więcej:

Dwie ważne zmiany w Planie Strategicznym dla WPR

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!