Scroll Top
książki półki biblioteka

Prawie 65 proc. bibliotek działa na wsi
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Prawie 65 proc. bibliotek działa na wsi
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Prawie 65 proc. bibliotek działa na wsi

Na koniec 2022 r. działało 7 638 bibliotek publicznych i filii. Dysponowały księgozbiorem liczącym 124,4 mln woluminów, wypożyczanym przez 5,1 mln czytelników.

 

Spośród 7 638 bibliotek publicznych 64,8% działało na wsi. Najwięcej bibliotek publicznych było w województwie mazowieckim (946), a najmniej w podlaskim (225). 359 bibliotek publicznych prowadziło 805 punktów bibliotecznych – najwięcej zlokalizowanych było w województwie lubelskim (129), a najmniej w świętokrzyskim (4).

Na jedną bibliotekę publiczną przypadało przeciętnie 4 945 mieszkańców. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie pomorskim (7 559 osób), a najniższą w opolskim (3 131) – podaje GUS.

Biblioteki zgromadziły 124,4 mln woluminów księgozbioru, w ramach którego książki stanowiły 98,5%. W dyspozycji bibliotek znajdowało się także blisko 6 mln materiałów bibliotecznych tworzących zbiory specjalne, spośród których najliczniejszą kategorię stanowiły materiały audiowizualne (3,4 mln).

Biblioteka oferowała przeciętnie 8 tytułów czasopism bieżących.

Na jednego czytelnika przypadało prawie 19 woluminów wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz. Na miejscu udostępniono 4,5 mln księgozbioru (o 51,1% więcej niż w roku 2021).

Poza swoją statutową działalnością jaką jest udostępnianie zbiorów czytelnikom, biblioteki publiczne prowadzą różnego rodzaju spotkania o charakterze kulturalno-edukacyjnym. W 2022 r. zorganizowano 202,5 tys. imprez stacjonarnych, w których wzięło udział 5,5 mln osób (odpowiednio 51,2% i 56,7% więcej w porównaniu z 2021 r.) – zwraca uwagę GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!