Scroll Top
Jarosińska

Fot. MFiPR

Fot. MFiPR

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 na finiszu

Zagospodarowano wszystkie pieniądze z Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

– Zagospodarowaliśmy wszystkie środki z programu – mamy ok. 3,4 tys. podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę 9,1 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – powiedziała wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia.

Głównymi tematami XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego POPW, które odbyło się 11 maja, był stan realizacji projektów współfinansowanych z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), działania informacyjno-promocyjne oraz przygotowanie do zamknięcia programu.

–  Zagospodarowaliśmy wszystkie środki z programu – mamy ok. 3,4 tys. podpisanych umów o dofinansowanie na kwotę 9,1 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tej kwoty 43% czyli ok. 3,9 mld zł to projekty już zakończone i rozliczone. Pozostałe są na końcowym etapie realizacji lub w trakcie ostatecznego rozliczania – 81% środków programu jest już zatwierdzonych we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej – podsumowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dla przedsiębiorców

W obszarze przedsiębiorczości rozdysponowano już 100 proc. środków zarezerwowanych na ten cel w programie. Wsparcie pozyskało ok. 3,5 tys. przedsiębiorców, w tym 1,4 tys. start-upów. Dzięki dofinansowaniu i przeprowadzonym inwestycjom przedsiębiorcy stworzyli około 3 tys. innowacji oraz utworzyli ok. 4,2 tys. miejsc pracy.

Inwestycje transportowe

Podpisano 44 umowy o dofinansowanie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę transportową. Ich wartość to około 4,2 mld zł EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

W obszarze zrównoważonego transportu miejskiego do tej pory zakończono 5 z 14 realizowanych projektów. Realizacja pozostałych inwestycji, ze względu na ich stopień złożoności jeszcze trwa, ale pasażerowie już korzystają z ekologicznych i dostępnych autobusów, trolejbusów i tramwajów, nowych buspasów oraz ścieżek rowerowych. Działają też nowe inteligentne systemy transportowe, które pomagają sterować ruchem w miastach, ułatwiają monitorowanie warunków na ulicach czy umożliwiają funkcjonowanie na przystankach informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

Zakończono realizację 28 inwestycji drogowych, w tym 27 projektów zostało już rozliczonych finansowo. Dwa ostatnie realizowane przez województwo podkarpackie i miasto Kielce zostaną oddane do użytku do końca 2023 roku.

Fundusze Europejskie z POPW napędzają też kolej. Z 9 realizowanych projektów, o wartości EFRR około 1,7 mld zł, dwa zostały już zakończone i rozliczone (w woj. podlaskim: LK 52 na odcinku Lewki – Hajnówka i LK 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski/ Lewki). Kolejne dwie inwestycje są już zakończone rzeczowo – trwa ich rozliczanie (w woj. podlaskim: LK 31 na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka oraz w woj. lubelskim i podkarpackim: LK 68 odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją).

Także w pozostałych projektach, mimo trwających prac inwestycyjnych, na większości odcinków pociągi jeżdżą już po zmodernizowanych trasach, a podróżni mogą korzystać z nowych i przebudowanych stacji, przystanków i dworców. Działają też już zmodernizowane, nowoczesne i dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami dworce kolejowe w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Czeremsze, Siemiatyczach, Skarżysku-Kamiennej, Nidzicy, Szczytnie oraz Olsztynie (dworzec Olsztyn Zachodni), a wkrótce także w Olsztynku. Trwa budowa nowego dworca Olsztyn Główny.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej w najbliższych latach będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Będzie on służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim regionalnym (tj. bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wynosi 12 mld 428 mln zł.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!