Scroll Top
kalkulator obliczenia

Jak wyliczać obciążenia dla przedsiębiorców, żeby nie hamować rozwoju i zatrudnienia?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Jak wyliczać obciążenia dla przedsiębiorców, żeby nie hamować rozwoju i zatrudnienia?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców na rynku pracy potrzebne?

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opowiada się za sukcesywnym zmniejszaniem obciążeń pozapłacowych pracodawcom, głównie poprzez redukcję składek na szeroko rozumiane ubezpieczenia społeczne.

W szczególności proponowane jest wprowadzenie dla mikro i małych przedsiębiorców jednolitej, ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne wyliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia a opłacanej przez pracodawcę od każdego pracownika. Składka taka odprowadzana byłaby bezpośrednio do urzędu skarbowego, który następnie dystrybuowałby ją do innych instytucji, w tym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W kwestiach fiskalnych, przywrócenie możliwości rozliczania się przedsiębiorców na podstawie karty podatkowej będzie istotnym ułatwieniem prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zatrudniania i obsługi pracowników. Zdaniem PTG taki zestaw zachęt przyczyni się do popularyzacji umów o pracę i zwiększenia wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

Dodatkowo Polskie Towarzystwo Gospodarcze postuluje o zredukowanie biurokracji związanej z zatrudnianiem pracowników oraz zwiększenie elastyczności w zakresie możliwości i okresów wypowiedzenia dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zarówno okresy wypowiedzenia, jak i przesłanki rozwiązywania umów o pracę powinny być odpowiednio doprecyzowane, pozostawiając większą niż jest to obecnie swobodę pracodawcy.

Wszystkie powyższe postulaty zakładają dobrowolność ich stosowania. Przedsiębiorcy powinni zatem mieć wybór, czy będą korzystać z takich rozwiązań, czy pozostaną przy dotychczasowym systemie. W ten sposób wytworzyłaby się konkurencja regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, w której z czasem wygrałyby te najlepsze, optymalne dla większości pracodawców.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze zwraca także uwagę na konieczność zreformowania i dofinansowania szkolnictwa zawodowego, którego obecny rozkład przyczynia się do trudnej sytuacji na rynku pracy, gdzie pracodawcom brakuje wykwalifikowanej kadry, a pracownikom dobrze płatnych ofert. Stan ten sprzyja patologizacji całej polityki państwa, również poprzez niekontrolowany napływ taniej siły roboczej ze wszelkimi związanymi z tym negatywnymi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi.

 

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!