Scroll Top
przebudowa drogi koparki

Na budowę, przebudowę i modernizację niemal 1,3 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w latach 2019-2024 ponad 1,1 mld zł.
Fot. Jason Goh z Pixabay

Na budowę, przebudowę i modernizację niemal 1,3 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w latach 2019-2024 ponad 1,1 mld zł.
Fot. Jason Goh z Pixabay

MI: stawiamy na poprawę jakości dróg lokalnych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie komfortu życia mieszkańców to główne cele inwestycji realizowanych ze wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na budowę, przebudowę i modernizację niemal 1,3 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w latach 2019-2024 ponad 1,1 mld zł. Środki te pozwoliły na realizację blisko 1,8 tys. km dróg lokalnych. M.in. o rządowym dofinansowaniu dla inwestycji samorządowych na drogach powiatowych, gminnych, obwodnicach, zadaniach miejskich, mostach i zadaniach mających na celu poprawę brd mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Kruszwicy.

— Do takich miast jak Kruszwica, do takich powiatów jak powiat inowrocławski od 8 lat płynie strumień pieniędzy. Są one przeznaczane na bezpośrednie rządowe inwestycje oraz na wsparcie dla inwestycji samorządowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o to, aby każdy Polak mógł skorzystać z polskiego sukcesu gospodarczego. Polska jest bezpiecznym krajem wielkich możliwości. Polacy, niezależnie od tego, w jakim regionie mieszkają, mogą z tych możliwości korzystać, mogą realizować swoje plany i marzenia — powiedział minister A. Adamczyk.

W latach 2019-2024 w powiecie inowrocławskim na wsparcie inwestycji samorządowych przekazano z RFRD 86,3 mln zł. Tylko w gminie Kruszwica dofinansowanie na drogi lokalne wyniosło 11,4 mln zł, co pozwoliło na realizację 11 zadań: przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach – 1,4 mln zł, przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy – 1 mln zł, rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy – 1,2 mln zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki – 0,4 mln zł, przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 i od km 0+000 do km 0+078,00 – 0,4 mln zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice – 0,6 mln zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II 0,7 mln zł, rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy – 2 mln zł, przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy – Chrosno – DP2586C – 0,7 mln zł, przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+594, długości 0,594 km – 0,5 mln zł, rozbudowa ulicy Orlej w Grodztwie oraz Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie – 2,6 mln zł.

RFRD – remonty dróg

W 2023 r. na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych w województwie kujawsko-pomorskim przekazano dodatkowo 55,68 mln zł na realizację 89 zadań, natomiast na realizację zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do nich przekazano 47,74 mln zł na realizację 96 zadań.

RFRD – obwodnice

Z rządowym wsparciem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowane są 3 zadania polegające na budowie obwodnic, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD to 167,6 mln zł: budowa obwodnicy Brodnicy, kwota dofinansowania wynosi 32 mln zł, budowa obwodnicy Tucholi, kwota dofinansowania wynosi 75,6 mln zł, budowa obwodnicy Rypina, kwota dofinansowania wynosi 60 mln zł. Dla tych zadań zostały już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RFRD.

RFRD – zadania miejskie

Na liście zadań miejskich zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów są 2 zadania z województwa kujawsko-pomorskiego, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD to 60 mln zł. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy” to inwestycja, której całkowity koszt wyniesie 60 mln zł. Zadanie zostało zgłoszone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 30 mln zł. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2024 r. Dla zadania podpisano już umowę o dofinansowanie. Realizacja inwestycji obejmuje prace na ulicach: Kotowicza, Kromera, Syrokomli, Pogodnej, Charzykowskiej, Ciechocińskiej, Piaski, Szamarzewskiego, Baranowskiego, Janowieckiej, Kętrzyńskiej, Żeromskiego, Iławskiej, Grodzkiej, Jana Kazimierza, Malczewskiego, Pod Blankami, Przy Zamczysku, Przyrzecze i Zaułek.

Zadanie zgłoszone przez Prezydenta Torunia „Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta Torunia” to inwestycja, której całkowity koszt wyniesie 61,34 mln zł. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD wynosi 30 mln zł. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2025 r. Dla zadania podpisano umowę o dofinansowanie. Budowane lub rozbudowywane będą: ul. Szosa Okrężna, ul. Łokietka, ul. Łączna, ul. Pająkowskiego, ul. Droga Trzeposka, ul. Hebanowa, ul. Platanowa, ul. Olęderska oraz ulice na osiedlu JAR.

RFRD – mosty

W 2021 r. zakończono realizację zadania w województwie kujawsko-pomorskim, polegającego na budowie mostu nad rzeką Noteć, wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach. Kwota dofinansowania z RFRD dla inwestycji na terenie gminy Kruszwica wyniosła prawie 8,4 mln zł.

RFRD – poprawa brd na drogach wojewódzkich

21 września 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań wojewódzkich dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Na liście znalazło się zadanie z województwa kujawsko-pomorskiego „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych”, którego wartość to 30 mln zł, a kwota dofinansowania z RFRD wynosi 15 mln zł.

RFRD – poprawa bezpieczeństwa pieszych

Dodatkowo, w 2021 r. na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie kujawsko-pomorskim przekazano 29,87 mln zł na realizację 139 zadań.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!