Scroll Top
Konferencja Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 Fot. MRiRW, gov.pl

Konferencja Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027
Fot. MRiRW, gov.pl

Konferencja Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027
Fot. MRiRW, gov.pl

Romanowski o systemach jakości żywności w Planie Strategicznym dla WPR

Sekretarz stanu Rafał Romanowski konferencji „Systemy Jakości Żywności w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” przedstawił rolę systemów jakości w budowaniu relacji z konsumentami.

Wiceminister podkreślił, że systemy jakości niosą ze sobą wiele informacji dla konsumentów.

– Warto promować produkty w ramach już istniejących krajowych systemów jakości. Mają one bardzo konkretną wartość. System jakości, to jest również budowanie polityki dotyczącej dobrostanu zwierząt, to skracanie łańcucha dostaw, to działania dotyczące ograniczania śladu węglowego – zaznaczył Rafał Romanowski.

Polskie i unijne systemy jakości żywności

Konferencja była okazją do omówienia funkcjonujących w Polsce krajowych i unijnych systemów jakości żywności. Wśród prezentowanych zagadnień omówione zostały zasady funkcjonowania dotyczące: rolnictwa ekologicznego, unijnego systemu oznaczeń geograficznych, krajowego systemu jakości żywności – Jakość Tradycja, krajowego systemu jakości żywności – System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), krajowego systemu jakości żywności – Quality Meat Program (QMP).

Uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób promować systemy jakości, aby były one rozpoznawalne, a także o tym, jaki wpływ mają systemy jakości na budowanie relacji między konsumentami a producentami rolnymi.

Omówione zostały także tematy dotyczące interwencji w ramach systemów jakości w Planie Strategicznym na 2023-2027 oraz zagadnienia związane z paszportyzacją polskiej żywności.

Świadomy konsument

Rafał Romanowski podkreślił rolę świadomości konsumentów. – Widząc na sklepowej półce mleko, dobrej jakości wędliny czy mięso lub warzywa, konsumenci nie zawsze mają świadomość, ile trzeba włożyć pracy w to, żeby taką żywność wyprodukować – mówił. Wiceminister rolnictwa zaznaczył także, że duże możliwości, jeżeli chodzi o promowanie produktów w ramach istniejących systemów jakości, dają Fundusze Promocji.

Wyzwania na przyszłość

Jako wyzwanie dla wszystkich uczestników systemów jakości oraz instytucji wdrażających takie systemy sekretarz stanu Rafał Romanowski określił zwiększenie rozpoznawalności znaków jakości, budowanie świadomości i zwiększanie wiedzy konsumentów. – My mamy olbrzymie wartości i olbrzymie doświadczenie, jeżeli chodzi o budowanie relacji z konsumentem. Brakuje pełnej świadomości na temat tego czym są systemy jakości i dlaczego niosą one ze sobą wiele korzyści nie tylko rolnikom, lecz także konsumentom żywności – mówił wiceminister.

Mówiąc o wyzwaniach, wiceminister rolnictwa zwrócił uwagę na zmiany, jakie przyniosły ze sobą ostatnie globalne kryzysy wynikające z pandemii Covid-19 oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wydarzenia te znacząco wpłynęły również na rynek żywności. – Ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że konsumenci poszukiwali żywności innymi niż dotychczasowe, tradycyjne kanały dystrybucji. Te doświadczenia też są warte wykorzystania – mówił wiceminister.

– Jestem przekonany, że dzisiejsza dyskusja da nam wiele istotnych wniosków, które pozwolą na aktualizację dotychczas wypracowanych dokumentów w zakresie funkcjonowania systemów jakości żywności. Pomoże w budowaniu tego, co najważniejsze, czyli pozytywnych relacji z konsumentem. Konsumentem, który będzie świadomy tego, po jakie produkty sięga – podsumował Rafał Romanowski.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

 

Czytaj też:

Jaka żywność może być oznakowana znakiem jakości? 

Posty powiązane

error: Content is protected !!